فهرست منابع مرجع لاتین جدید در شرکت باران اندیشه ایرانیان:

فهرست منابع مرجع لاتین افست شده:

1. دائره¬المعارف مذاهب ـ به سرپرستی الیاده ـ 16 جلد.
این دایره¬المعارف یکی از معتبرترین منابع در مورد شناخت مذاهب جهان است و سرویراستار آن (الیاده) شهرت جهانی دارد. کتاب 16 جلدی است.
قیمت: ریال.
2. دایره¬المعارف مذاهب و اخلاق ـ به سرویراستاری جان هستینگز ـ 13 جلد.
این دایره¬المعارف در زمینه شناخت ادیان و اخلاق سرآمد است و مورد استفاده محققان است.
قیمت: ریال.
3. دایره¬المعارف نیوکاتولیک ـ 14 جلد ـ ویرایش 2003.
در مورد شناخت مذهب کاتولیک جهان است.
قیمت: ریال.
4. دایره¬المعارف جودائیکا (یهود) ـ 22 جلد 2007.
این دایره¬المعارف بهترین منبع در زمینه شناخت یهودیان است.
قیمت: ریال.
5. متن تلمود بابلی ـ 33 جلد.
یکی از کتب مقدس یهودیان و به زبان عبری ـ انگلیسی (یک صفحه عبری و صفحه روبرو انگلیسی) است.
قیمت: ریال.
6. مجله(فصلنامه) ایران¬نامه ـ 80 جلد ـ 1361 ـ 1384. 121 جلد تا بهار85
در آمریکا به صورت فصلنامه فارسی چاپ می¬شود. این مجله غیر از سیاست در زمینه¬های ادبیات فارسی، ایران¬شناسی، تاریخ، جغرافیا، آداب و رسوم و ... است که نویسندگان آن از چهره¬های نامدار این عرصه¬ها می¬باشند.
قیمت: ریال.هرجلد
همچنین مجله ایران¬شناسی (فصلنامه) به زبان فارسی در آمریکا از سال 1368 ـ 1377 چاپ شده است.
قیمت: ریال.هر جلد
7. فؤاد سزگین.
در کشور آلمان یک کتابشناس بزرگ ترک به نام فؤاد سزگین زندگی می¬کند که با حمایت مالی کشور عربستان شروع به جمع¬آوری منابع اسلامی در زمینه¬های مختلف کرده است (البته در حال حاضر ادامه دارد). 2 سال پیش هم در ایران برنده کتاب سال در زمینه¬ کتابهای مرجع اسلامی شده است. ایشان به کمک تعدادی کتابشناس پس از مطالعه و انتخاب منابع اسلامی موجود در کشورهای مختلف جهان اقدام به کپی-برداری و چاپ بهترین و معتبرترین منابع اسلامی کرده است. کتاب با موضوعات فلسفه اسلامی، جغرافیای اسلامی، سفرنامه¬های اسلامی، سکه¬های اسلامی، علوم طبیعی اسلامی و ... در تیراژ حداکثر 100 نسخه به چاپ رسیده است. قابل ذکر است در حال حاضر در کشور آلمان در موضوعات زیر موجود است:
الف. فلسفه اسلامی در 120 جلد، از ابن سینا تا دانته، اسلام و تقریرات ابن میمون. به زبانهای عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسه است. قیمت: 220000 ریال. هر جلد
ب. سفرنامه¬های اسلامی در 79 جلد، شامل سفرنامه¬های سیاحان در کشورهای اسلامی (هند تا اندولوس«اسپانیای کنونی») که برخی از این سفرنامه¬ها به سالهای قبل از 1600 میلادی می¬رسد. قیمت: ریال.هر جلد
ج. سکه¬های اسلامی در 56 جلد، به بررسی سکه¬ها در کشورهای اسلامی و نیز تصاویر آنها در اعصار مختلف. قیمت: ریال.هر جلد
د. علوم طبیعی اسلامی، در 63 جلد. قیمت: ریال.هر جلد
8. دایره¬المعارف ایرانیکا ـ 14 جلد.
این منبع زیر نظر احسان یارشاطر، در آمریکا به چاپ رسیده است. کتاب 13 جلد کامل و جلد 13 آن تا دفتر سوّم است. قیمت: ریال.

9. دایره¬المعارف قرآن ـ 6 جلد ـ 2006. با ایندکس قیمت: ریال.
10. دایره¬المعارف اسلام ـ 13 جلد.با ایندکس
قیمت: ریال.
11. فصلنامه مسلم ورلد ـ 74 جلد ـ 1911 تا 1984 میلادی.
از معتبرترین نشریات در زمینه گفتگوی بین ادیان است که در آمریکا منتشر می¬شود.
قیمت: ریال.

12. امریکن انترپولوژیست (مطالعات مردم¬شناسی آمریکا در جهان).
از سال 1899 تا سال 2002 در 107 جلد که چند جلد آن در حال حاضر موجود نیست.
قیمت: ریال (هر جلد).
13. مجموعه پایان¬نامه¬های ایران¬شناسی و اسلام¬شناسی در دانشگاه¬های آمریکا (UMI).
متن حدود 400 پایان¬نامه¬ها به زبان انگلیسی است.
قیمت: ریال.
14. رده¬بندی LC در 42 جلد (دوره کامل) ـ 2005.
قیمت: ریال
15. سرعنوان موضوعی لاتین (دوره کامل) ـ 2007. 5جلدی در 10مجلد.
قیمت: ریال
16. رده¬بندی دیویی ـ 4 جلد (دوره کامل) ـ 2002.در حد نسخه اصل
قیمت: ریال.
17. رده¬بندی NLM2008.
قیمت: ریال
20. سرعنوان مش (MeSH) ـ 2 جلد ـ 2005.
قیمت: ریال
21. The World of Learning ـ 3 جلد.
قیمت: ریال
22. دايره¬المعارف امریکانا ـ 30 جلد ـ 2006.قیمت: ریال
23. دایره¬المعارف بریتانیکا ـ 32 جلد ـ 2005.
قیمت: ریال
24. دایره¬المعارف رنسانس ـ 6 جلد.
قیمت: ریال.
25.MODERN Islamic World The Oxford Encyclopedia of the(چهار جلدی)1995.
قیمت: ریال.
26. The Encyclopedia of Religion and Nature (2 جلدی).
قیمت: ریال.
27. Encyclopedia of Religion and WAR (1جلدی).
قیمت: ریال.
28 Encyclopedia of MONASTICISM. .(2 جلدی).
قیمت: ریال.
29. سرعنوان موضوعی سیرز(کودک)قیمت: 0ریال.
30. دايره المعارف فلسفه 10 جلدي 2006the Encyclopedia flasafe قيمت: ريال.
31. دايره المعارف لاروس the Encyclopedia laross قيمت: 0ريال.
32. Ancent Europe‌ دو جلدي. قيمت ريال.
33. Practies The Encyclopedia Religion 3جلدي.
قيمت: ريال.
34. دايره المعارف مذاهب14جلدي(چيف) ويرايش2.
قيمت ريال.
35. دايره المعارف بيوگرافي 20 جلدي، ويرايش2.
قيمت 000000ريال.
36. دايره المعارف نيوكاتوليك 15 جلدي، ويرايش2.
قيمت 00000ريال.
37. دايره المعارف نيوكاتوليك 1 جلدي.
قيمت: 0000ريال.
38. دايره المعارف فلسطين 1 جلدي،
قيمت: 00000ريال.
39. دايره المعارف علوم اجتماعي9 جلدي،
قيمت: 000000ريال.
40. دايره المعارف زبان و مذهب (جانف) 1جلدي،
قيمت: 0000ريال.
41. دايره المعارف اسلام (چيف)1جلدي،
قيمت: 0000ريال.
42. دايره المعارف پنج قاره جهان 5 جلدي،
قيمت: 0000ريال.
43. دايره المعارف زبان 1جلدي ،
قيمت: 0000ريال.
44. دايره المعارف زبان(اندرسون) 1جلدي،
قيمت: 00000ريال.
45. دايره المعارف زبان( فيليپ) 1جلدي،
قيمت: 00000ريال.
46. The Gale Encyclopedia of Science 6جلدي،
قيمت: 00000ريال.
47. Encyclopedia of Language and Linguistics‌ ويرايش2، 14 جلدي
. قيمت: 0000ريال.
48.Encyclopedia of religious Practices.‌ 1 جلدي،
قيمت: 00000ريال.
49. The Philosophy of science 1جلدي ف
قيمت: 000ريال.

50. The Linguistics Encyclopedia ويرايش2،
قيمت: 0000ريال.
51. Encyclopedia of new Religious Movments 1جلدي.
قيمت: 0000ريال.
52. New Laross Encyclopedia of MYTHOLOGY 1جلدي،
قيمت: 0000ريال.
53. Biographical Encyclopedia of the Modern 1جلدي،
قيمت: 0000ريال.
54. A Dictionare of Linguistics and Phonetics ويرايش6.1جلدي،
قيمت: 0000ريال.
55. Encyclopedia of Canonical Hadith 1جلدي،
قيمت : 0000ريال.
56. The Linguistics Encyclopedia ويرايش2، قيمت: 0000ريال.
57. Encyclopedia of New Religious Movements 1جلدي،
قيمت: 0000ريال.
58. The Rabelais Encyclopedia 1جلدي،
قيمت: 000ريال.
59. دايره المعارف فلسفه علم 1جلدي، قيمت: 000ريال.
60. مجموعه پايان نامه هاي لاتين، هر عنوان 0000ريال.
موضوعات:
1. فلسفه و دين 100جلد 2 . حديث و علوم قراني 70جلد
3. تاريخ ايران: قاجار، پهلوي و صفويه500جلد 4. خليج فارس 150 جلد
5. حقوق جزاء 170 جلد 6. حقوق بين الملل 50 جلد.
61. تاریخ دکترین(نظریه)مسیحیت 3 جلدی سال 1995(لاتین) 00000ریال.
62. تاریخ مسیحیت روسی از نخستین سالها تا دوران تزار ایوان چهارم 4 جلدی سال2006(لاتین) 00000ریال.
63. تاریخ علم سال2002(لاتین) 4جلدی 00000ریال.
64. دانشنامه دین و قانون در آمریکا 1 جلدی سال2009 (لاتین) 0000ریال.
65. دانسنامه دین، ارتباطات(رسانه) و وسایل ارتباط جمعی 1 جلدی سال2006 (لاتین) 0000ریال.
66. دانشنامه تحولات دینی و معنوی 1 جلدی سال2006 (لاتین) 0000ریال.
67. دانشنامه احکام، مراسم و جشن های مذهبی(دینی) 1 جلدی سال2004 (لاتین) 000ریال.
68. دانشنامه علمی تخیلی(( راهنمای زندگی و کارهای نویسندگان علمی تخیلی)) 1جلدی سال2005 (لاتین) 00000ریال.
69. دانشنامه روانشناسی اجتماعی 2 جلدی سال2007 (لاتین) 00000ریال
70. دانشنامه تحصیلات ویژه 3 جلدی سال2007 (لاتین) 0000ریال.
71. دانشنامه تروریسم 1 جلدی سال2007 (لاتین) 000ریال.
72. دانشنامه کشمکشهای اعراب و اسراییل((تاریخ نظامی،سیاسی و اجتماعی)) 3 جلدی سال2008 (لاتین) 00000ریال.
73. دانشنامه جنگ سرد 4 جلدی سال2008 (لاتین) 00000ریال.
74. دانشنامه نشانه ها 2 جلدی سال2004 (لاتین) 00000ریال.
75. دانشنامه مطالعه((مقالات)) 2 جلدی سال2006 (لاتین) 0000ریال.
76. دانشنامه نقوش((طرح های)) بزرگ سرخپوشان 1 جلدی سال2007 (لاتین) 00000ریال.
77. دانشنامه ادبیات امپراطوری 1 جلدی سال2009 (لاتین) 00ریال.
78. دانشنامه گذرگاه میانه 1جلدی سال2007 (لاتین) 0000ریال.
79. دانشنامه شوری مدرسه نیویورک 1 جلدی سال2009 (لاتین) 00000ریال.
80. دانشنامه مردم و اقیانوسیه 1جلدی سال2008 (لاتین) 0000ریال.
81. دانشنامه رنسانس و رفرومیسیم 1جلدی سال2004 (لاتین) 00000ریال.
82. دانشنامه امنیت ملی آمریکا 1 جلدی سال2006 (لاتین) 000000ریال.
83. دانشنامه زبانهای به مخابره افتاده جهان((زبانهای روبه فراموشی)) 1جلدی سال2007 (لاتین) 0000ریال.
84. دانشنامه ملل و فرهنگهای جهان 3جلدی سال2007 (لاتین) 00ریال.
85. دانشنامه جنایات لاینحل(( پرونده هایی که سرانجام نداشته باشد)) 1 جلدی سال2004 (لاتین) 00000ریال.
86.دانشنامه مطالعات شهری 1 جلدی سال2007 (لاتین) 00000ریال.
87. دانشنامه تاریخ طبقه کارگر آمریکا 3جلدی سال2007 (لاتین) 0000ریال.
88. دانشنامه گروههای مبارز((شجاعان)) و چریکی 1جلدی سال2006 (لاتین) 0000ریال.
89. دانشنامه جادو و جادوگری 1جلدی سال2008 (لاتین) 00000ریال.
90. دانشنامه زنان در دوران رنسانس در کشورهای ایتالیا، فرانسه و انگلیس 1جلدی سال2007 (لاتین) 00ریال.
91. دانشنامه فولکلور و زندگی(( حیات و فرهنگ عامیانه زنان)) 1جلدی سال2008 (لاتین) 00000ریال.
92. دانشنامه سلامت زنان 1جلدی سال2005 (لاتین) 0000ریال.
93. دانشنامه جغرافیای جهان 1جلدی سال2005 (لاتین) 00000ریال.
94. دانشنامه دانشمندان جهان1جلدی سال2007 (لاتین) 0000ریال.
95. دانشنامه فقر جهانی 3جلدی سال2007 (لاتین) 00000ریال.
96. دانشنامه جنگ جهانی د.وم 1جلدیسال2006(لاتین) 0000ریال.
97. راهنمای تحقیق در آموزش کاتولیک 1جلدی سال2001 0000ریال.
98. راهنمای جهانی کتابخانه، آرشیو و تجحصیلات علوم اطلاع رسانی 1جلدیسال2007 (لاتین) 0000ریال.
99.تاریخ جهان 1جلدی سال2009 (لاتین) 0000ریال.
100. رهبران نظامی جهان1جلدی سال2007 (لاتین) 0000ریال.
101.دانشنامه جنگ جهانی دوم 5 جلدی سال2005 (لاتین) 00000ریال.
102. دانشنامه انقلاب های علمی از کپرنیک تا نیوتین 1 جلدی سال2005 0000ریال.
103. دانشنامه نهادهای ایلات متحده آمریکا 2 جلدی سال2005(لاتین) 00000ریال.
104. دانشنامه تحصیلات ویژه 3 جلدی سال 2007 (لاتین) 00000ریال.
105. دانشنامه تحولات دینی و معنوی 1جلدیسال2006 (لاتین) 0000ریال.
106. دانشنامه شیوه های پژوهش(( نقشه برداری)) 2جلدی سال2008 00000ریال.
107. دانشنامه قواعد علمی، قوانین وتئوریها 2جلدی سال2008 (لاتین) 0000ریال.
108. دانشنامه آب و هوا اقلیم 2 جلدی سال2008 (لاتین) 0000ریال.
109. دانشنامه اقلیم شناسی 1جلدی سال2005 (لاتین) 00000ریال.
110. دانشنامه پروتستانیسم 1جلدی سال2008 (لاتین) 0000ریال.
111. دانشنامه یهود1جلدی سال2008 (لاتین) 0000ریال.
112. دانشنامه اسلام 1جلدی سال2008(لاتین) 0000ریال.
113. دانشنامه هندونیسم 1جلدی سال2008 (لاتین) 0000ریال.
114.دانشنامه کاتولیک 1 جلدی سال2008(لاتین) 0000ریال.
115. دانشنامه بودانیسم 1جلدی سال2008 (لاتین) 0000ریال.
116. فرهنگ شرح حالهای مسیحی شامل... 4 جلدی سال2007 (لاتین) 00000ریال.
117.دایره المعارف کاتولیک 16 جلدی سال1877 000000ریال.
The hadith critical concepts in Islamic student-118 4جلدی 00000ریال
Shiism critical concepts in Islamic studies-119 4 جلدی 00000ریال
clopedia britaninica almanac2008-120 ٍEnc 1جلدی 0000 ریال
yclopedia britaninica 2009book of the year-121 ٍEnc 1جلدی 0000 ریال
yclopedia britaninica almanac 2010-122 ٍEnc 1جلدی 0000ریال
yclopedia of human geography-123 ٍ International Enc 12جلدی 00000 ریال
yclopedia of the life course and human development-124 ٍEnc 3جلدی 0000 ریال
yclopedia of homes through world history -125 ٍThe greenwood Enc 1جلدی 00000 ریال
yclopedia of greek and roman mythology-126 ٍEnc 1جلدی 0000 ریال
yclopedia of philosophers on religion-127 ٍEnc 1جلدی 0000 ریال
yclopedia of contemporary chiristian fiction-128 ٍEnc 1جلدی 0000 ریال
Saudi Arabic and the gulf arab states today-129 2جلدی ریال
Britanica student encyclopedia-130 16 جلدی 00000 ریال
131-clopedia islamica ٍEnc 2جلدی 00000 ریال
132-yclopedia britanica of astronomers ٍEnc 1جلدی 0000 ریال
133-yclopedia of the history of Arabic science ٍcen 3جلدی 000 ریال
134-yclopedia of the history of science, technology, and medicine in non- western cultures ٍEnc 2 جلدی 0000 ریال
135-yclopedia of American history ٍEnc 4جلدی 000000 ریال
136-yclopedia of women & Islamic cultures ٍEnc 4جلدی 00000 ریال
137-مجموعه پایان نامه های مربوط به دانشگاه ام القری عربستان صعودی در موضوعات قرآن، سنت، و... حدود 1000 عنوان و هر جلد0000 ریال
137-دایره المعارف علوم 4 جلدی .......ریال.

آدرس: تهران. ميدان ونك. خيابان ملاصدرا. بعد از خ شيخ بهائي. پلاك209. ساختمان هزاردستان. طبقه اول. واحد 2
صندوق پستي: 4548-14155

 

 

   

Copyright ® 2011 ICSICO

خبرنامه     تازه ها     پیوندها     نمایندگی ها     سایر خدمات    

comprar kamagra cialis generico cialis sin receta cialis sin receta kamagra 100mg cialis generico kamagra oral jelly viagra generico levitra generico Generico cialis levitra precio viagra generico cialis 20 mg viagra online viagra online viagra originale cialis senza ricetta viagra prezzo viagra generico kamagra italia