منابع فارسی:

1- آرامش پس از شناخت چکيده اي از نهج البلاغه،انغام امين نسب،دايره المعارف ايرانشناسي،1389-50000 ریال

2- آرشيو داري ديداري- شنيداري،نورالله مرادي و وحيد طهراني پور،نشر کتابدار،1387-50000 ریال

3- آرشيو، کتابخانه و موزه؛ وجوه اشتراک و افتراق(مجموعه مقالات)،به کوشش دکتر سعيد رضايي شريف آبادي و خانم نگين نيکو منظر،نشر کتابدار،1388-50000 ریال

4- ابزارهاي‌ كاوش‌ اينترنت‌: آشنايي‌ با اصول‌، مهارت‌ها و امكانات‌ جستجو در وب‌ همراه با CD، كيوان‌ كوشا، کتابدار،1381-50000 ریال

5- آزمونهاي کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني پزشکي و دکتراي مديريت اطلاعات بهداشتي،اکرم رزم پور،کتابدار،1386-60000 ریال

6- آرشيوهاي ديداري-شنيداري، سعيد مليح ،انتشارات سرمدي،1383-22000 ریال

7- آسيب شناسي مواد کتابخانه اي: اصول، راهبردها و شيوه کار کتابداران،راس هاروي،دبيزش- نشر تاليا،1384-32000 ریال

8- آشنايي با آرشيوهاي جهان،دکتر کيانوش کياني هفت لنگ و محبوبه شهبازي،انتشارات هزاره ققنوس،1388-28000 ریال

9- آشنايي با ارجاع،پروانه فخام زاده،نشر ماکان،1379-4800 ریال

10- آشنايي با بانکهاي اطلاعاتي (محمدي فر)،داود محمدي فر،چاپار و هيت امنا،1388-45000 ریال

11- آشنايي با بانکهاي اطلاعاتي (ويراست ۲)،آتش جعفر نژاد،سمت ،1388-38000 ریال

12- آشنايي با تکنولوژي اطلاعات ،کيت بهان و ديانا هولمز،سمت ،1388-17000 ریال

13- آشنايي با دنياي Windows XP ،مجيد داوري دولت آبادي،نشر چاپار،1388-32000 ریال

14- آشنايي با روش هاي جست و جو در گوگل،وحيد مصطفايي، عبدالحسين حاجي زاده،مقدس،1388-30000 ریال

15- آشنايي با مباني چاپ و نشر،فهيمه باب الحواءجي،موسسه فرهنگي تکوک زرين،1387-35000 ریال

16- آشنايي با مدرک شناسي،محمدرضا محمدي فر،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ،1380-10000 ریال

17- آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه شناسي ،حميد عضد انلو،نشر ني ،1384-68000 ریال

18- آشنايي با نرم افزار کتابخانه اي با cd(ويرايش سوم)،داود محمدي فرد،انتشارات لنجوان و نشر چاپار،1387-50000 ریال

19- آشنايي با پايگاه اطلاعات علمي ISI،فتانه وهابي،هنرهاي زيبا زنجان،1387-16000 ریال

20- آشنايي با چاپ و نشر (در روابط عمومي) به همراه سي دي،حميد محسني،کتابدار،1386-60000 ریال

21- آشنايي با کتاب،سيد فريد قاسمي،انتشارات اميرکبير،1387-12000 ریال

22- آشنايي با کتاب و کتابخانه و اصول کتابداري(چاپ چهارم)،غفور اماني،نشر شيخ صفي الدين،1383-20000 ریال

23- آشنايي با کتابخانه و اصول کتابداري،دکتر نصرت رياحي نيا،کتابدار،1389-30000 ریال

24- آشنايي با کتابخانه ومنابع آن ،مليحه نيک کار،راهگشا،1381-30000 ریال

25- آشنایی با تاریخ ادبیات جهان: از کهنترین زمان تا امروز،دکتر مسعود گلزاری، حمیدرضا ناظمی راد،کتابدار،1390-80000 ریال

26- آشنایی با چندرسانه ای ها و منابع دیداری و شنیداری،مژده سلاجقه،کتابدار،1390-50000 ریال

27- آقاي تامپکينز در سرزمين عجايب،جورج گاموف،کتابدار،1387-30000 ریال

28- آماده سازي منابع اطلاعاتي،طيبه شهميرزادي و سوسن قريشي، کتابدار،1383-40000 ریال

29- آماده سازي منابع اطلاعاتي در کتابخانه هاي اموزشگاهي،حميد محسني،نشر کتابدار،1388-15000 ریال

30- آماده سازي کتاب. بخش دوم: هنر نمايه سازي،عليرضا پورممتاز،خانه کتاب ايران،1382-30000 ریال

31- آماده سازي کتاب:بخش اول،عمليات پيش از چاپ،شهره مدرسي تهراني،عليرضا پور ممتاز،خانه کتاب تهران،1381-35000 ریال

32- آمار وروشهاي کمي درکتابداري و اطلاع رساني (چاپ چهارم)،عليرضا هويدا ،سمت ،1388-46000 ریال

33- آموزش آسان و گام به گام رده بندي کنگره ،هلناد يتمن- جين هاردي،انتشارات کتابخانه رایانه ای،1385-22000 ریال

34- آموزش آفيس ۲۰۱۰،علي اکبر سرپرست٬ بي بي رقيه حسيني،کتابدار،1390-70000 ریال

35- آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي (مجموعه مقاله ها)،به کوشش رحمت الله فتاحي،سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي،1383-30000 ریال

36- آموزش جستجو در وب و پايگاههاي اطلاعاتي(ويرايش دوم)،حجت ا... سليماني،مولف،1388-65000 ریال

37- آموزش حرفه کتابداري و اطلاع رساني در کشورهاي عربي حوزه خليج فارس،محمدصالح جميل آشور،دبيزش،1383-14000 ریال

38- آموزش سريع اينترنت ،امير مهدي سازدار، چاپار،1381-12000 ریال

39- آموزش سوا داطلاعاتي به دانشجويان(۳۵ تمرين عملي بر مبناي استانداردهاي اطلاعاتي)،جوانا ام. برکهارت، مري سي. مک دونالد و آندره ي جي. رادرماخر،نشر چاپار،1387-38000 ریال

*40- آموزش سواد اطلاعاتی،عاصفه عاصمی٬ نصرت ریاحی نیا٬ فاطمه زندیان،کتابدار،1390-70000 ریال

41- آموزش سواد اطلاعاتی: مفاهیم، روشها و برنامه ها (همراه با سی دی)،مهری پریرخ،کتابدار،1386-25000 ریال

42- آموزش فهرستنويسي توصيفي،ماري مورتيمر،چاپار،1384-35000 ریال

43- آموزش مديريت نشر ۵ جلدي (مديريت، بازار،تبليغ،بازاريابي وفروش و انبارداري وتوزيع)،مرکز آموزش نشر (لندن) و يونسکو،جهان کتاب،1385-30000 ریال

44- آموزش مهارت هاي اطلاعاتي در نظريه در نظريه و عمل،جو وب و کريس پويس،نشر چاپار،1384-25000 ریال

45- آموزش مهرتهاي سواد اطلاعاتي،نرگس خالقي و مرضيه سيامک،کتابدار و دانشگاه قم،1389-40000 ریال

46- آموزش موثر در آموزش عالي،جورج براون و مادلين اتکينز،چاپار،1384-15000 ریال

47- آموزش کامپيوتر از مباني تا اينترنت(مرجعي مناسب برايICDL سطح دو)،داود محمدي فر،چاپار،1384-20000 ریال

48- آنلاين! راهنماي استفاده از منابع اينترنتي در نوشته هاي علمي،اوجين کلپينگر،دبيزش،1389-50000 ریال

49- آواشناسي،برتيل مامبرگ،چاپار،1388-30000 ریال

50- آينده ديجيتالي کتابخانه ها،ماريلين ديگان،دبيزش،1382-28000 ریال

51- آينده رده بندي،ريتا مارسلاو آرتور مالت باي،چاپار،1387-20000 ریال

52- آينده نگاري فناوري اطلاعات در ايران ۱۴۰۴،زير نظر دکتر غلامعلي منتظر،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-50000 ریال

53- آينده نگاري زيست فناوري در ايران ۱۴۰۴،زير نظر دکتر حسين نادري منش،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-50000 ریال

54- آينده نگاري فناوري ارتباطات در ايران۱۴۰۴ ،زير نظر دکتر محمد رضا پاکروان،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-50000 ریال

55- آينده نگاري فناوري دريا در ايران ۱۴۰۴،زير نظر دکتر محمد سعيد سيف،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-50000 ریال

56- آينده نگاري فناوري هوا فضا در ايران۱۴۰۴،زير نظر دکتر کريم مظاهري،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-50000 ریال

57- آينده کتابخانه هاي عمومي در هلند(چشم انداز ده ساله)،فرانک هويسمنز-کارلين هيلبرينک،نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1389-60000 ریال

58- آينه تاب برمي دارد،جواد شريفيان،کتابدار،1388-40000 ریال

59- آينه و نگاه،رضا محمدي (بيشتر براي معرفي مي باشد)،نشر روزگار،1386-10000 ریال

60- آيين نقد کتاب ( راهنمايي براي کتابداران، نويسندگان و مترجمان)،حسن اشرفي ريزي،نشر چاپار،1389-25000 ریال

61- آيين نگارش علمي (چاپ پنجم)،دکتر حري،نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1388-45000 ریال

62- آيين نگارش و ويرايش: راهنماي کتاب نويسي، گزارش نويسي، مقاله نويسي...،قاسم صافي،نشر ارسباران،1385-15000 ریال

63- ابرداده براي مديريت و بازيابي اطلاعات،ديويد هينز،چاپار،1385-30000 ریال

64- ابزارها و تکنيک هاي دسترسي موضوعي سطح بالا در منابع اينترنت،جوديث آر. ارونهايم، انتشارات دبيزش،1385-15000 ریال

65- ابزارها ومهارتهاي جستجو در وب(با سي دي)،داود محمدي فر و شهرزاد نياکان،لنجوان-چاپار،1385-20000 ریال

*66- اجرای اف آر بی آر در کتابخانه‌ها: مباحث کلیدی و خط سیر‌های آتی،یین جانگ، آتنا سالابا،کتابدار،1390-50000 ریال

67- اخلاق حرفه اي کتابداران واطلاع رسانان(چاپ دوم)،انجمن کتابداري قم،کتابدار،1387-25000 ریال

68- اخلاق نگارش و پژوهش،به کوشش نرگس خالقی؛ ویراستار علمی و ادبی عبدالحسین طالعی،کتابدار،1390-40000 ریال

69- اداره کتابخانه ،دکتر طاهره علومي ،سمت،1387-16000 ریال

70- ادبيات معاصر ايران،سيد حسن امين،دايره المعارف ايران،1386-50000 ریال

71- ادبيات کودکان و نوجوانان،غفور اماني و فريده آذرنويد،نيما کتيبه،1383-8000 ریال

72- ادبيات کودکان و نوجوانان - ويژگيها و جنبه ها (حجازي)،بنفشه حجازي ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،1387-40000 ریال

73- ادبيات کودکان و نوجوانان با هويت فرهنگي،صادق سلطان قراپي،دردانه،1384-50000 ریال

74- ادبيات کودکان و نوجوانان و ترويج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه براي کودکان و نوجوانان)چاپ۶،ثريا قزل اياغ،سمت،1388-41000 ریال

75- ادبيات کودکان (شعاري نژاد)،علي اکبر شعاري نژاد،انتشارات اطلاعات،1387-13000 ریال

76- ادبيات کودکان: رويکردي بر قصه گويي و نمايش خلاق،تاليف يحيي ناظمي،چاپار،1385-17000 ریال

77- ارتباط شناسي و کتابداري(چاپ دوم)،جان باد،سروش،1388-45000 ریال

78- ارتباط علمي نياز اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي،محمد رضا داور پناه،انتشارات دبيزش،1386-30000 ریال

79- ارتباطات در جهان معاصر تحول انديشه ها، نهادها و عملکردهاي ارتباطي،کاظم معتمد نژاد،موسسه نشر شهر،1388-34000 ریال

80- ارجوزه هاي طب سنتي ايران،سيد حسن امين،دايره المعارف ايرانشناسي،1387-70000 ریال

81- ارزشها و جذابيت هاي کتابداري و اطلاع رساني،دکتر رحمت ا... فتاحي،نشر کتابدار،1388-20000 ریال

82- ارزشيابي خدمات کتابداري و اطلاع رساني ،جان کرافورد ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

83- ارزشيابي کيفي - رهنمودهاي بين المللي براي سنجش عملکرد کتابخانه هاي دانشگاهي ،رزويتا پل و پيتر تي بوي خورست ،سمت ،1378-6000 ریال

*84- ارزیابی نیازهای اطلاعاتی: ابزارها، مفاهیم و فنون در عصر اینترنت ،سید نورالله نصرالهی،کتابدار،1390-40000 ریال

85- از اطلاعات تا دانش: چالش ها و رهیافت ها،دکتر رحمت الله فتاحی،کتابدار،1390-100000 ریال

86- از اطلاعات تا کوانتم: جنبه هاي فني اطلاعات و اطلاع رساني،نرگس نشاط،دما،1386-19500 ریال

87- از اين سو و آن سو (ويرايش دوم)،عبدالحسين آذرنگ،کتابدار،1383-50000 ریال

88- از شناخت تا ايده: جنبه هاي معرفتي اطلاعات و اطلاع رساني،نرگس نشاط،دما،1386-19500 ریال

89- از چاپخانه تا کتابخانه،دکتر قاسم صافي،انتشارات دانشگاه تهران،1381-14000 ریال

90- از کتاب سنجي تا وب سنجي( تحليلي بر مباني، ديدگاه ها، قواعد و شاخص ها)،دکتر عصاره، غلامرضا حيدري و ديگران وبا مقدمه دکتر عباس حري ،کتابدار،1388-50000 ریال

91- از گوتنبرگ تازير ساخت جهاني اطلاعات(دسترسي به اطلاعات در دنياي شبکه اي)،کرستين ال بورگمن،چاپار،1387-55000 ریال

92- ازواج تا جمله فرهنگ زبان شناسي- دستوري ،دکتر فاطمه مدرسي ،نشر چاپار،1386-50000 ریال

93- استاندارد هاي کتابخانه هاي مدارس،شيرين تعاوني(خالقي)،کتابخانه ملي،1384-7000 ریال

94- استانداردهاي ابرداده اي،گروه مولفان: نيکو سادات احمدي، فرخنده سادات اجاق و ...با ويراستاري دکتر عليرضا نوروزي،چاپار،1388-25000 ریال

95- استانداردهاي وسايل و تجهيزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني ،شيرين تعاوني و ناصر آصفي ،مولفين ،1377-25000 ریال

96- استانداردهاي يادگيري الکترونيکي ،فردوس باقري ، مهدي حسين کوچک،موسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس ،1383-20000 ریال

97- استانداردهاي کتابخانه هاي تخصصي ايران،شيرين تعاوني(خالقي)،کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1390-40000 ریال

98- استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران،شيرين تعاوني(خالقي)،کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1390-40000 ریال

99- استراتژي دانش،سيد محمد اعرابي، سعيد موسوي،مهکامه،1389-38000 ریال

100- اسطوره هاي سياسي،احمد فعال،مولف، کتابدار،1388-60000 ریال

101- اسناد سازمان پيشاهنگي ايران در دوره رضاشاه،محمود دلفاني، کتابخانه ملي ايران،1382-20000 ریال

102- اشتراک منابع و نظام همکاري بين کتابخانه ها ( چاپ تمام شد)،عليدوستي ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-0 ریال

103- اصطلاحنامه ارتقای بهداشت،زهرا دهسرایی و ديگران...،،مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،1385-50000 ریال

104- اصطلاحنامه اطلاع رساني و کتابداري (ASAS)،تدوين جامعه علوم کتابداري امريکا،نشر چاپار،1381-12000 ریال

105- اصطلاحنامه جامعه شناسي،باربارا بوث،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1382-50000 ریال

106- اصطلاحنامه شيمي،تقي رجبي و ديگران...،،مرکز اطلاعات و مدارک علمي،1383-50000 ریال

107- اصطلاحنامه علوم زمين؛ دوره دو جلدي ،مهري صديقي و ديگران...، ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1384-100000 ریال

108- اصطلاحنامه علوم زيستي ،تدوين اسماعيل اکبري و ملوک السادات حسيني بهشتي ،مرکز اطلاعات ومدارک ايران ،1384-50000 ریال

109- اصطلاحنامه علوم کشاورزي ۲ جلدي،اسماعيل اکبري، فرخنده اصغري و ديگران،پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، چاپار و وزارت جهاد کشاورزي،1389-600000 ریال

110- اصطلاحنامه فرهنگي فارسي ،دکتر فريبرز خسروي و ديگران...،،کتابخانه ملي ايران ،1380-100000 ریال

111- اصطلاحنامه فرهنگی سه زبانه فارسی- انگلیسی-عربی،خسروی، فریبرز،کتابخانه ملی ایران،1385-330000 ریال

112- اصطلاحنامه فني مهندسي،ملوک السادات حسيني بهشتي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1382-100000 ریال

113- اصطلاحنامه فيزيک،مريم نوروزي اقبالي،پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران،1385-100000 ریال

114- اصطلاحنامه پزشکي فارسي ويرايش۲ دوجلدي ،فاطمه رهادوست و ديگران...،کتابخانه ملي ايران،1384-200000 ریال

115- اصول اساسي تحليل و طراحي سيستمهاي اطلاعاتي ،ميروين اف.چيستر،جهاد دانشگاهي اصفهان،1382-21000 ریال

116- اصول ايفلا براي حفاظت و نگهداري منابع کتابخانه اي،با تدوين و ويرايش ادوارد پ. ادکوک؛ مترجم حبيب الله عظيمي،کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1390-40000 ریال

117- اصول حسابداري ۱(چاپ دوم)،مهدي گل بهار،نشر کتابدار،1389-10000 ریال

118- اصول خدمات مرجع،ويليام کتس،کتابدار،1389-50000 ریال

119- اصول طرح تحقيق و روش شناسي،جوفري مارکزيک، ديويد دماتپو و ديويد فستينگر،پژو هشگاه اطلاعات و مدارک علمي،1386-30000 ریال

120- اصول عملي مديريت کتابخانه،جو آن گيسک، بث مک نيل،نشر کتابدار،1388-45000 ریال

121- اصول مباني نسخه شناسي در کتب خطي(متن فارسي-انگليسي)،دکتر حبيب ا... عظيمي،سازمان اسناد و کتابخانه ملي،1389-40000 ریال

122- اصول مديريت دانش،برايان برگرون،مهربان نشر،1386-29000 ریال

123- اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی،محمد حسین دیانی،انتشارات کتابخانه رایانه ای،1387-25000 ریال

124- اصول و روشهاي جستجوي پيوسته ،ار.ج.هارتلي وديگران ....،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1381-20000 ریال

125- اصول و مباني نگارش مقالات ISI به شيوه APA،حميدرضا حسنلو،آذرکلک،1389-49000 ریال

126- اصول و وروشهاي پژوهش کيفي،نجلا حريري،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات،1385-55000 ریال

127- اصول پزشکي مستند، چگونگي بهره گيري صحيح از مقالات پزشکي،تريشا، گرين هالف،انتشارات فرزين،1382-20000 ریال

128- اطلاع رساني به معلولان ،تاج الملوک ارجمند ،دبيرخانه هيات امناي کتابخانه هاي عمومي،1380-20000 ریال

129- اطلاع رساني و فرهنگ ،به کوشش :سيد محمود نجاتي حسيني ،خانه کتاب ،1380-15500 ریال

130- اطلاع رسانی: نظامها و فرایندها،عباس حری، کتابدار،1381-50000 ریال

131- اطلاع رسانی: نگرشها و پژوهشها،عباس حری، کتابدار،1385-50000 ریال

132- اطلاع شناسي (مجله) سال سوم. شماره ۱۱و ۱۲.بهار و تابستان ۱۳۸۵.،دکتر نرگس نشاط،موسسه پژوهشهاي فرهنگي،1386-25000 ریال

133- اطلاع شناسي (مجله) سال پنجم. شماره ۱۷و ۱۸پاپيز و زمستان ۱۳۸۶،دکتر نرگس نشاط،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1386-30000 ریال

134- اطلاع شناسي (مجله) سال چهارم. شماره ۱۳و ۱۴پاپيز و زمستان ۱۳۸۵،دکتر نرگس نشاط،موسسه پژوهشهاي فرهنگي،1386-30000 ریال

135- اطلاع شناسي (مجله) سال چهارم. شماره ۱۵و ۱۶.بهارو تابستان،دکتر نرگس نشاط،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1386-30000 ریال

136- اطلاع شناسي (مجله)، سال اول، شماره ۱، پاييز ۸۲،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1382-25000 ریال

137- اطلاع شناسي (مجله)، سال دوم، شماره۶، زمستان۸۳،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1383-25000 ریال

138- اطلاع شناسي (مجله)،سال اول، شماره ۲، زمستان۸۲،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1382-25000 ریال

139- اطلاع شناسي (مجله)،سال اول، شماره ۳،بهار۸۳،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1383-25000 ریال

140- اطلاع شناسي (مجله)،سال اول، شماره ۴، تابستان۸۳،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1383-25000 ریال

141- اطلاع شناسي (مجله)،سال دوم، شماره ۵، پاييز۸۳،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1383-25000 ریال

142- اطلاع شناسي (مجله)،سال دوم، شماره ۸و۷، بهار وتابستان ۸۴،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1384-25000 ریال

143- اطلاع شناسي (مجله)سال سوم، شماره اول و دوم، پاييز و زمستان،.،دفتر پژوهش هاي فرهنگي تهران،1384-25000 ریال

144- اطلاع شناسي (مجله).شماره ۱۶و۱۵،دفتر پژوهشهاي فرهنگي با مديريت دکتر حري،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1386-30000 ریال

145- اطلاع شناسي(مجله) سال سوم. شماره ۹و ۱۰.پاپيز و زمستان ۱۳۸۴،دکتر نرگس نشاط،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1386-25000 ریال

146- اطلاع يابي در اينترنت،دکتر علي حسين قاسمي با همکاري پروانه قاسمي و ...،کتابدار،1389-40000 ریال

147- اطلاعات و ارتباطات جهاني؛ مرزهاي نو در روابط بين الملل،پروفسور حميد مولانا،کتابدار،1384-50000 ریال

148- اطلاعات و ارتباطات : مفاهيم، نظريه ها و جغرافياي سياسي،دکتر اسدا... آزاد،انتشارات کتابدار،1386-35000 ریال

149- اطلاعات و جامعه،محمد رضا محمدي فر،دبيزش،1384-20000 ریال

150- اطلس قارچ‌شناسی(قارچ‌های آسیب‌رسان به منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای) ،تگار رئیس‌نیا،کتابدار،1390-85000 ریال

151- اقتصاد اطلاعات: راهنماي تحليل اقتصادي و ...،بروس آر. کينگما،کتابخانه رايانه اي ،1387-25000 ریال

152- اقتصاد فناوري اطلاعات و ارتباطات،دکتر اسفنديار جهانگرد،شرکت چاپ و نشر بازرگاني،1385-25000 ریال

153- الفباي حقوق پديد آورنده ( کپي رايت ) ،گرباود،خانه کتاب ،1380-6000 ریال

154- الگوهاي برنامه ريزي تصميم گيري و اداره کتابخانه،رابرت ام. هايس،خانه کتاب،1388-40000 ریال

155- امريکن انترپولوژيست(مطالعات مردم شناسي آمريکا در جهان)از سال ۱۸۹۹ تا سال ۲۰۰۲، ۱۰۷ جلد،.،.،1389-325000 ریال

156- امنیت اطلاعات: از آگاهی تا آموزش ،دکتر محمد حسن‌زاده، مهندی نرگس جهانگیری،کتابدار،1390-60000 ریال

157- انتخاب و تهيه منابع اطلاعاتي (براي کودکان و نوجوانان و کتابخانه هاي آموزشگاهي)،حميد محسني،کتابدار،1387-20000 ریال

158- انتقال و سازماندهي مجدد در کتابخانه ها،ماريا اس.ولز و رزمري يانگ ،انتشارات دانشگاه تبريز،1383-9000 ریال

159- انقلاب ديجيتالي،جک چالوند،دبيزش،1388-58000 ریال

160- انقلاب فراموش شده: دولتهاي عصر مشروطه تا کودتاي ۱۲۹۹ ش (برنامه ها و دشواري ها)،فواد پورآرين،چاپار،1385-60000 ریال

161- انگليسي براي دانشجويان رشته کتابداري واطلاع رساني (۱)،دکتر ناهيد بني اقبال ،سمت ،1387-12000 ریال

162- انگليسي براي دانشجويان رشته کتابداري واطلاع رساني(۲)،دکتر ناهيد بني اقبال ،سمت ،1387-14500 ریال

163- انگليسي مقدماتي براي دانشجويان دانشگاه،دکتر هوشنگ خوش سيما و ديگران،چاپار،1386-12000 ریال

164- انگليسي کتابداري و اطلاع رساني براي آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري همراه با پاسخنامه ،دکتر ناهيد بني اقبال ،انتشارات دانشگاه تهران ،1381-15500 ریال

165- اوضاع سياسي - اجتماعي همدان (در جنگ جهان‌گير اول) ،به کوشش مجید فروتن،کتابدار،1390-60000 ریال

166- ايجاد و گسترش کتابخانه هاي آموزشگاهي ونقش کتابخانه مدرسه در ايجاد عادت مطالعه در دانش آموزان ،صديقه احمدي فصيح ،چاپار،1386-22000 ریال

167- ايجاد يک مرکز اطلاع رساني ،سيلو يا پي. وب، کتابدار،1381-30000 ریال

168- ايراد (مجموعهء فيلمنامه هاي کوتاه)،حسين مدحت،چاپار،1388-17000 ریال

169- ايران جلد۱ و جلد ۲(دوجلدي)،دکتر مسعود گلزاري و خانم دکتر مهردخت وزير ژور،کتابدار،1389-380000 ریال

170- ايران در چهار کهکشان ارتباطي( سير تحول تاريخ ارتباطات در ايران از آغاز تا کنون)۳جلدي،دکتر مهدي محسنيان راد،سروش،1388-220000 ریال

171- ايران نامه( تاريخ منظوم ايران،سيد حسن امين،دايره المعارف ايران،1388-200000 ریال

172- ايمني در ازمايشگاه هاي شيمي،مصطفي قلي زلده،نشر چاپار،1387-22000 ریال

173- اينترنت براي ويژه کاران خدمات کتابخانه اي و اطلاع رساني،اندي داوسون،موسسه اطلاع رساني فجر عليم ،1378-8500 ریال

174- اينترنت در مدرسه ،دو کان گري ،موسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس ،1383-35000 ریال

175- اينترنت و جامعه ،جيمز اسلوين ، کتابدار،1380-50000 ریال

176- ايکس. ام. ال در کتابخانه ها ،روي تنانت ،چاپار،1384-25000 ریال

177- اینترنت و اطلاعات،حجت‌اللّه سلیمانی،حجت‌اللّه سلیمانی،1389-70000 ریال

178- اینترنت و کاربرد آن در کتابخانه ها -گزیده مقالات همایش سراسری اینترنت و کاربرد آن در کتابخانه،گرد آوری :حسن کیایی خوزستانی ،دبیزش و فرم بند،1383-8000 ریال

179- باز انديشي در مباحثي از نشر و ويرايش،عبدالحسين آذرنگ،انتشارات ققنوس،1384-21000 ریال

180- بازاريابي اطلاعات،جنيفر رولي،چاپار،1388-55000 ریال

181- بازاريابي در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني،رضابصريان،چاپار،1388-17000 ریال

182- بازنويسي و باز آفريني در ادبيات،جعفر پايور،نشر کتابدار،1387-35000 ریال

183- بازيابي اطلاعات؛ الگوريتمها و روشهاي اکتشافي،ديويد گراسمن،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1384-40000 ریال

184- بازیابی پیوسته، نظامها و روشها،رحیم علیجانی، لیلا دهقانی،چاپار،1385-20000 ریال

185- بخش پوستر در کنفرانس ها،ديتر اشميت ماير ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1381-5000 ریال

186- برترين هاي علوم( دانشمندان، نشريات، موسسات علمي و کشورها)،دکتر مهراد و فاطمه شريفاني،دانشگاه شيراز،1386-15000 ریال

187- بررسي اجمالي و تحليل ادبيات کودکان در ايران از آغاز تا دهه هفتاد،دکتر رضا شجري ،انتشارات عياران ،1384-22000 ریال

188- بررسي مشکلات ترجمه ادبيات کودکان،محمد حسين قريشي ،انتشارات صنم،1385-20000 ریال

189- بررسی عوامل مخرب اسناد و روشهاي حفاظت و درمان آن،.،سازمان اسناد ملی ايران،1377-9000 ریال

190- برنامه درسي مقدماتي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي تربيت معلم،گروه کار فدراسيون بين المللي پردازش اطلاعات IFIP،فراشناختي انديشه ،1382-18000 ریال

191- برنامه ريزي استراتژيک براي خدمات کتابخانه اي و اطلاعاتي ،شيلا کورال ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

192- برنامه ريزي حوادث در خدمات اطلاع رساني و کتابداري ،جاناشمن ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

193- برنامه ريزي و مديريت راهبردي در کتابخانه ها،جوزف آر. متيوز،انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز،1387-30000 ریال

194- بهره وري و شيوه هاي مطالعه،آناهيتا مقيمي زاده و مريم محمد زاده هروي،نشر دبيزش،1387-28000 ریال

195- تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش،مارينا و پلسيس،انتشارات محقق،1387-30000 ریال

196- تاثیر اطلاعات بر جامعه: بررسی ماهیت، ارزش و کاربرد اطلاعات،مایکل هیل،چاپار،1381-50000 ریال

197- تاريخ اصول کتابداري( چاپ سوم) ،جيمز تامسون ،مرکز نشر دانشگاهي ،1387-37000 ریال

198- تاريخ طب و طبابت در ايران (از عهد قاچار تا پايان عصر رضا شاه) دوجلدي،محسن روستايي،کتابخانه ملي ايران،1382-120000 ریال

199- تاريخ علم و فن آوري،جيمز مک کلين، هرولد درن،انتشارات سخن،1388-125000 ریال

200- تاريخ نسخه پردازي و تصحيح انتقادي نسخه هاي خطي،نجيب مايل هروي،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1380-32500 ریال

201- تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي کتاب آرايي،دکتر زهرا رهنمود،سمت،1387-50000 ریال

202- تاريخ و فلسفه کتابداري چاپ دوم،اجيت کما مو کهرجي،کتابدار،1388-40000 ریال

203- تاريخ چاپ در ايران ،شهلا بابازاده ،کتابخانه طهوري ،1378-14500 ریال

204- تاريخ کتاب ازکهن ترين دوران تا عصر حاضر ،سوند دال ،آستان قدس رضوي ،1379-12500 ریال

205- تاريخچه و تحليل روزنامه هاي آذربايجان(۱۲۳۰-۱۳۸۰)،موسي مجيدي،کتابخانه ملي ايران،1382-20000 ریال

*206- تاریخ تمدن،عبدالحسین آذرنگ،کتابدار،1390-100000 ریال

207- تاملي بر الگوي اسلامي-ايراني تسعه علم فناپرياز ديگاه صاحبنظران،مصطفي تقوي-ياسر خوشنويس،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-40000 ریال

208- تبليغ کارآمد سايت وب ،مارک کر،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

209- تحصيلات تکميلي علوم کتابداري و اطلاع رساني در انگلستان، آمريکا، هند و ايران ،ليلا مرتضايي ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-15000 ریال

210- تحليل استنادي در ارزيابي پژوهش،هنک موپد،چاپار،1387-70000 ریال

211- تحليل محتوا در علوم انساني (راهنماي عملي تحليل کتابهاي درسي)،دکتر يحيي معروفي و دکتر رضا يوسف زاده،سپهر همدان،1388-40000 ریال

212- تحليل موضوعي ونمايه سازي مباني نظري و توصيه هاي عملي ،پيتر فاگمن،کتابخانه ملي ايران،1374-6500 ریال

213- تحليل نظام ها براي کتابداران و متخصصان اطلاع رساني،لاريان. اوسبورن-مارگرت ناکامورا،دانشگاه رازي،1387-26000 ریال

214- تحليلي بر اشاعه دانش ايران در جهان(۱۹۹۳ تا۲۰۰۷)،دکتر عبدالرضا نوروزي چاکلي، دکتر محمد حسن زاده و دکتر حمزه علي نور محمدي،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1387-70000 ریال

215- تحولات نشر کتاب در دهه هفتاد(۱۳۷۹-۱۳۷۰)،محمد رنجبري باهمکاري علي محمد نياکان ،خانه کتاب ،1380-30000 ریال

216- تحويل اطلاعان در قرن بيست و يکم ،سوزان ام. وارد-يم اس . فانگ و ...، چاپار،1382-13000 ریال

217- تدريس اثر بخش در مدرسه،کير يا کو. کريس،نشر قو،1387-50000 ریال

218- تدوين و کاربرد اصطلاحنامه،جين ايچسين،مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي،1382-30000 ریال

219- تدوين پايان نامه، رساله، پروژه پژوهشي و مقاله علمي،جمال الدين طيبي، محمدرضا ملکي، بهرام دلگشايي،کتابدار،1388-100000 ریال

220- ترجمه وراهنماي کامل زبان انگليسي براي دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني ج ۱،ناهيد بني اقبال ،گلدشت کتاب اصفهان،1388-45000 ریال

221- ترجمه وراهنماي کامل زبان انگليسي براي دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني ج ۲چاپ سوم۸۶،ناهيد بني اقبال ،گلدشت کتاب اصفهان،1385-30000 ریال

222- ترويج علم چشم اندازها، فرصت ها و چالشها(مجموعه مقالات همايش دوم ادکا)،به کوشش دکتر سعيد رضايي شريف آبادي و خانم زهرا شامل،نشر کتابدار،1387-55000 ریال

223- تعامل بازيابي اطلاعات،ژيتر اينگورسن،کتابدار،1389-90000 ریال

224- تنوع فرهنگي و زباني در جامعه اطلاعاتي،يونسکو،کتابخانه ملي ايران،1384-6000 ریال

225- ته نقش هاي اسناد آرشيوي ايران،گرد اوري علي کريمي-زهرا ميرزايي پري،سازمان اسناد و کتابخانه ملي،1388-70000 ریال

226- تهيه راهنما براي خدمات کتابداري و اطلاع رساني ،سيلويا پ.وب ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

227- تکامل کتاب،فردريک جي .کيلگور،دبيزش،1383-20000 ریال

228- تکنيک هاي طراحي سايت هاي پرمراجعه (گزارش فني يک پروژه ملي)،امان الله قنبري پور،سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي تهران،1387-30000 ریال

229- تکوين مجموعه هاي اسلامي در کتابخانه هاي اروپاي غربي و امريکاي شمالي،استفان رومر،سمت،1383-22000 ریال

230- جاذبه درماني،باري دنچ،سلمان،1388-25000 ریال

231- جامعه اطلاعاتي ،جان فيدر ،کتابدار،1380-40000 ریال

232- جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي،منوچهر محسني،نشر ديدار،1380-33000 ریال

233- جرم‌واژه(کشف جرم از طریق زبان‌شناسی حقوقی)،سیروس عزیزی، نگارمؤمنی،کتابدار،1390-70000 ریال

234- جستارهايي در تاريخ علوم دوره اسلامي،هوشنگ اعلم،بنياد دايره المعارف،1381-25000 ریال

235- جستجوي اطلاعات در عصر اطلاعات؛ اصول و روشها ،آندرو لارج، کتابدار،1382-50000 ریال

236- جستجوي اطلاعات علمي و پژوهشي در وب،دکتر عليرضا موغلي، رحيم عليجاني،نشر چاپار،1389-45000 ریال

237- جستجوي اطلاعات علمي پژوهشي در منابع چاپي و الکترونيکي (ويرايش دوم) چاپ ۸۷،محمد رضا داور پناه،انتشارات دبيزش،1387-35000 ریال

238- جغرافياي جهاني شدن،وارويک اي موران،چاپار،1388-80000 ریال

239- جغرافياي سياسي اطلاعات ( فاصله هاي بي فاصله)،حسن اشرفي ريزي و زهرا کاظم پور،چاپار،1386-30000 ریال

240- جغرافياي شهري و روستاشناسي( ويژه دانشجويان رشته کتابداري و اطلاع رساني)،دکتر مسعود گلزاري،کتابدار،1386-20000 ریال

241- جنبه هاي نظري علم کتابداري،پي يرس باتلر،کتابخانه ملي ايران،1382-6000 ریال

242- جنبه هايي از برنامه ريزي توسعه کتابخانه،جي استفن پارکر،چاپار،1382-20000 ریال

243- جنگ کتاب؛ مقاله ها، گزارشها و نکته ها در باره کتاب با کتابشناسي کتاب،سيد فريد قاسمي،خانه کتاب ،1382-50000 ریال

244- جهان شبکه اي در آمدي بر نظريه و عمل در باب جامعه اطلاعاتي،جيمز دارنلي، جان فدر،چاپار،1384-21000 ریال

245- جهاني شدن فناوري اطلاعات و تعليم و تربيت ،محمد عطاران ،موسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس ،1383-22000 ریال

246- حفاظت و نگهداري مواد کتابخانه اي ( چاپ۷)،بابک پرتو ،سمت ،1385-12500 ریال

247- حفظ ميراث ديجيتالي تحليلي بر روشها و چالش ها،ژان ميشل رود، ژنويوپيژو، امانوپل پلاس،کتابخانه ملي ايران،1364-8500 ریال

248- حق طبع ونشر در کشورهاي اسلامي ،غلامرضا لايقي ،خانه کتاب،1381-7000 ریال

249- حقوق مالکيت فکري حق مولف و مالکيت صنعتي،عليرضا نوروزي، چاپار،1381-20000 ریال

250- حقوق نسخه برداري در آينه قضاوت،علي بيان فر، نسرين دخت عماد خراساني،کتابدار،1387-40000 ریال

251- حقوق پژوهش (مجموعه قوانين و مقررات پژوهشي کشور)،تدوين علي دشتي،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-180000 ریال

252- حقيقت ديني دوران ما،ويليام مونتگمري وات ،کتابدار،1384-20000 ریال

253- حمايت از حق مولف : قوانين و مقررات بين المللي ،مرتضي شفيعي شکيب ،خانه کتاب ،1381-9000 ریال

254- خدمات مرجع و اطلاع رساني (مقالات همايش اول ادکا)،به کوشش دکتر عباس حري، علي اکبري و مونا مهديان،نشر کتابدار،1388-50000 ریال

255- خدمات انتفاعي در کتابخانه و مراکز اطلاع رساني،سيلويا پي. وب و جولز وينترتن،چاپار،1388-30000 ریال

256- خدمات عمومي در کتابخانه هاي آموزشگاهي،نسرين دخت عماد خراساني،کتابدار،1387-18000 ریال

257- خدمات عمومي کتابخانه و روش هاي آن (ويرايش دوم)،نسرين دخت عماد خراساني ،نشر کتابدار،1388-60000 ریال

258- خدمات فني ويرايش هشتم چاپ ششم،پوري سلطاني،سازمان اسناد و کتابخانه ملي،1389-37500 ریال

259- خدمات مرجع،کريشان کومار،کتابدار،1389-50000 ریال

260- خدمات مرجع ديجيتال،طاهره غلامي،کتابدار و دانشگاه قم،1388-50000 ریال

261- خدمات مرجع و اطلاع يابي از نظريه تا عمل،رحيم عليجاني با همکاري نورا... کرمي،چاپار،1388-35000 ریال

262- خدمات مرجع(( ويرياش پنجم)) کومار،کريشان کومار،انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز،1387-75000 ریال

263- خدمات کتابخانه اي براي کودکان،و. ام. موهان راج،نشر دبيزش و نشر چاپار،1388-38000 ریال

264- خدمات کتابخانه در نظريه و عمل(چاپ سوم)،مايکل کي. باکلند،چاپار،1388-60000 ریال

265- خدمات کتابخانه هاي عمومي رهنمود هاي ايفلا/يونسکو براي توسعه،فيليپ جيل ،چاپار،1386-18000 ریال

266- خدمات کتابخانه:ويژه سواد آموزي،فهيمه باب الحواپجي،موسسه فرهنگي هنري سپهر سخن ،1385-17000 ریال

267- خريد کتاب براي کتابخانه،ليز چاپمن،دانشگاه شيراز،1379-8000 ریال

*268- خرید ائتلافی منابع علمی،محمدرضا علی بیک٬ منصوره دمرچی لو،کتابدار،1390-20000 ریال

269- خزائن مکتوب از وقف کتاب تا کتابخانه های وقفی،پروین متواری سورکی،پیام رسان،1385-54000 ریال

270- خلاصه جامع مباحث تخصصي آزمون کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني(همراه با نکات، گرامر و لغات اساسي زبان عمومي و تخصصي کتابداري منطبق با جديد ترين سرفصل هاي آزمون)،شهلا کريمي،نشر همارا،1389-100000 ریال

271- خلاصه رده بندي دهدهي ديوپي و نمايه نسبي دو جلدي (جلد اول فرانما - جلد دوم نمايه-دستنامه)،ملويل ديوپي،شرکت انتشاراتي علمي و فرهنگي،1386-155000 ریال

272- خلاصه مباحث اساسي کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني،امير متقي دادگر، علي اکبر احمدلو،کتاب جوان،1387-100000 ریال

273- خلاصه مباحث روش‌های تحقیق و آمار ویژۀ متقاضیان ورود به دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی،سمیه السادات آخشیک،کتابدار،1389-30000 ریال

274-

275- خلاصه مباحث کتابداری و اطلاع‌رسانی (به همراه آزمون‌های 2 سال آخر) ،گردآوری حمید محسنی،کتابدار،1390-130000 ریال

276- خلاقيت نوشتاري و هنر نوشتن،ژيلا حسنلو و نورالدين محمودي،چاپار،1388-15000 ریال

277- خلاقيت و نوآوري در کتابخانه هاي عمومي،به اهتمام يوسف عابدي،نهاد کتابخانه هاي عموميکشور و با همکاري دانشکده علوم تربيتي دانشگاه تهران و انجمن علمي کتابداري دانشگاه تهران،1389-55000 ریال

278- خود آموز آسان اينترنت؛ به انضمام تجارت و بانکداري الکترونيک در ايران(با CD)،احمد پيشگاه زاده،رهام انديشه،1385-27000 ریال

279- داده پردازي براي کتابداران واطلاع رسانان،دکتر محمدحسين دياني ،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1381-9000 ریال

280- داده کاوي و کشف دانش،مهدي غضنفري؛سميه عليزاده،علم وصنعت،1387-50000 ریال

281- داستان نگارش جلد گلينگور،اندره رابينسون،نشر کتابدار،1388-220000 ریال

282- داستانها، ابزاري براي کاهش مشکلات روانشناختي کودکان،دکتر پريرخ و زهرا مجدي،نشر کتابدار،1388-30000 ریال

283- دانشجويان ايراني در اروپا (اسناد مربوط به قانون اعزام محصل)۱۳۰۷-۱۳۱۳،عبدالحسين نوايي و الهام ملک زاده،کتابخانه ملي ايران،1382-50000 ریال

284- دانشنامه ادب فارسي جلد ۱ ويراست دوم،،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1380-75000 ریال

285- دانشنامه ادب فارسي جلد ۲،،سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد ،1381-110000 ریال

286- دانشنامه ادب فارسي جلد ۴ بخش اول،به سرپرستي حسن انوشه ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1380-66500 ریال

287- دانشنامه ادب فارسي جلد ۴ بخش دوم ،،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ،1380-66500 ریال

288- دانشنامه ادب فارسي جلد ۴ بخش سوم،،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ،1380-67000 ریال

289- دانشنامه ادب فارسي جلد ۵ ،،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ،1382-88000 ریال

290- دانشنامه ادب فارسي جلد۳،،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ،1381-85000 ریال

291- دانشنامه ادب فارسي در آناتومي و بالکان جلد ۶، ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1384-125000 ریال

292- دانشنامه ايران (جلد اول) و دوم،زير نظر کاظم موسوي بجنوردي،مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي،1385-380000 ریال

293- دانشنامه تاريخ جهان ج ۱و 2،زير نظر سيد حسن امين،دايره المعارف ايران،1389-500000 ریال

294-

295- دانشنامه جهان اسلام ج (۲)ب،،بنياد دايره المعارف اسلامي،1375-55000 ریال

296- دانشنامه جهان اسلام ج (۳)ب(چاپ دوم)،،بنياد دايره المعارف اسلامي،1378-55000 ریال

297- دانشنامه جهان اسلام ج (۵) ب و پ،،بنياد دايره المعارف اسلامي،1379-90000 ریال

298- دانشنامه جهان اسلام ج (۶) ت،،بنياد دايره المعارف اسلامي،1380-100000 ریال

299- دانشنامه جهان اسلام جلد۱۳،زير نظر غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي،1388-200000 ریال

300- دانشنامه جهان اسلام ج۱(چاپ سوم)،بنياد دايره المعارف اسلام،بنياد دايره المعارف اسلامي،1386-150000 ریال

301- دانشنامه جهان اسلامي. ج(۱۰). ج.بنياد دايره المعارف اسلامي. ۱۳۸۵،زير نظر غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي.،1386-140000 ریال

302- دانشنامه جهان اسلام(۴).ب.(چاپ دوم).بنياد دايره المعارف اسلامي.۱۳۸۶،غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي،1386-150000 ریال

303- دانشنامه جهان اسلام. ج (۱۱).ج-چ.بنياد دايره المعارف اسلامي. ۱۳۸۶،زير نظر غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي ،1386-150000 ریال

304- دانشنامه جهان اسلام.ج (۷).ت. بنياد دايره المعارف اسلامي.۱۳۸۲،زير نظر غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي،1386-120000 ریال

305- دانشنامه جهان اسلام.ج (۹).ث-ج. بنياد دايره المعارف اسلامي۱۳۸۴،غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي،1386-120000 ریال

306- دانشنامه جهان اسلام.ج(۸).ت. بنياد دايره المعارف اسلامي.۱۳۸۳،زير نظر غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي،1386-120000 ریال

307- دانشنامه دانش گستر(18 جلدی)،زیر نظر علی رامین، کامران فانی، محمدعلی سادات،موسسه دانش گسترروز،1389-3000000 ریال

308- دانشنامه شعر،سيد حسن امين،دايره المعارف ايران،1387-120000 ریال

309- دانشنامه شعر عاشوراي: انقلاب حسيني در شعر شاعران عرب و عجم،مرضيه محمدزاده،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1383-160000 ریال

310- دانشنامه مصور کودکان و نو جوانان،سونيتا گوپنا،دانش پرور،1385-80000 ریال

311- دانشنامه معماري ساختمان وتجهيزات کتابخانه،بابک پرتو،کتابدار،1388-150000 ریال

312- دانشنامه کتابداري واطلاع رساني ،پوري سلطاني و فروردين راستين ،فرهنگ معاصر ،1381-90000 ریال

313- دانش: سنجش واندازه گيري،يوگش مالهوترا،کتابدار،1386-16000 ریال

314- دايره المعارف آزادي خواهي ۲۰۰۸ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-900000 ریال

315- دايره المعارف آموزش از راه دور ۴ جلدي ۲۰۱۰،دايره المعارف،دايره المعارف،1389-2500000 ریال

316- دايره المعارف آموزش عالي (۲ جلدي)،نادر قلي قورچيان،بنياد دانشنامه بزرگ فارسي،1383-300000 ریال

317- دايره المعارف آموزش و پرورش دو زبانه ۲۰۰۸ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1550000 ریال

318- دايره المعارف ادبيات آمريکا ۴ جلدي ۲۰۰۹(لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-3500000 ریال

319- دايره المعارف ادراک ۲ جلدي ۲۰۱۰ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1600000 ریال

320- دايره المعارف اسطوره شناسي جهاني ۵جلدي ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-2500000 ریال

321- دايره المعارف اسلام (۱۰ جلدي) فرانسه (کپي در حد افست)،.،.،1381-3800000 ریال

322- دايره المعارف اسلام (۱۲ جلدي) انگليسي. با ايندکس،دايره المعارف،دايره المعارف،1383-8500000 ریال

323- دايره المعارف اسلام(چيف)، ۱جلد،.،.،1389-1200000 ریال

324- دايره المعارف اصول علمي قوانين و نظريه ها ۲جلدي ۲۰۰۸(لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1200000 ریال

325- دايره المعارف الهه ها و قهرمانان زن آفريقا مديترانه شرقي ۲۰۱۰ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1389-950000 ریال

326- دايره المعارف امريکانا -۳۰جلد-۲۰۰۶،امريکانا،امريکانا،1386-11500000 ریال

327- دايره المعارف انسان شناسي فرهنگي و اجتماعي ۲۰۱۰ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-900000 ریال

328- دايره المعارف انگليسي ۴ جلدي،.،.،1389-2500000 ریال

329- دايره المعارف ايرانيکا ۱۴ جلدي،دايره المعارف،کتابخانه کنگره آمريکا،1385-5500000 ریال

330- دايره المعارف ايمني و بهداشت کار (۴ جلدي)،وزارت کار،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1380-320000 ریال

331- دايره المعارف بريتانيکا دهه (۲۰۰۵) ۳۲ جلدي،.،.،1385-13000000 ریال

332- دايره المعارف بزرگ اسلامي ج ۱۶،زير نظر کاظم موسوي بجنوردي،مرکز بزرگ دايره المعارف اسلامي،1387-180000 ریال

333- دايره المعارف بزرگ اسلامي جلد۱۵،زير نظر کاظم موسوي بجنوردي،مرکز دايره المعارف اسلامي،1386-180000 ریال

334- دايره المعارف بزرگ اسلامي ج۱۷،ثابت بن محمد جرجاني-جزء،مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي،1388-180000 ریال

335- دايره المعارف بزرگ اسلامي۱۴ جلدي ،۰،مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي،1381-1400000 ریال

336- دايره المعارف بين المللي جامعه مدني ۲۰۱۰ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1389-1100000 ریال

337- دايره المعارف بيوگرافي ويرايش۲، ۲۰جلدي(لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-12000000 ریال

338- دايره المعارف تاريخ و مذهب در آمريکا ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-900000 ریال

339- دايره المعارف جامعه و فرهنگ در عهد باستان ۴ جلدي۲۰۰۸ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1500000 ریال

340- دايره المعارف جنسيت و جامعه ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1100000 ریال

341- دايره المعارف جهان نوين اسلام ج ۱( آ- ب)،جان ل. اسپوزيتو،نشر کنگره و کتاب رمجع،1387-250000 ریال

342- دايره المعارف جهان نوين اسلام ج ۲ (پ-ز)،جانل.اسپوزيتو،نشر کنگره و نشر کتاب مرجع،1388-250000 ریال

343- دايره المعارف جو داييکا (يهود)-22 جلد (کپي و صحافي در حد افست)،۰،۰،1385-9200000 ریال

344- دايره المعارف خشونت فردي(لاتين)۲جلد در يک جلد۲۰۰۸،داسره المعارف،دايره المعارف،1388-1500000 ریال

345- دايره المعارف خواب و رويا،سيد حسن امين،دايره المعارف ايران،1386-40000 ریال

346- دايره المعارف رنسانس (۶ جلدي) (کپي در حد افست)،.،.،1385-4000000 ریال

347- دايره المعارف روابط انساني ۳ جلدي ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1800000 ریال

348- دايره المعارف روانشناسي و مذهب ۲۰۱۰ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-900000 ریال

349- دايره المعارف روزنامه نگاري ۲ جلدي ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-2500000 ریال

350- دايره المعارف رويا ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-3500000 ریال

351- دايره المعارف زبان و مذهب(جانف)، ۱جلد،.،.،1389-1400000 ریال

352- دايره المعارف زبان (اندرسون)، ۱ جلد،.،.،1389-1400000 ریال

353- دايره المعارف زبان (لاتين)(۱ جلد)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1400000 ریال

354- دايره المعارف زبان(فيليپ)، ۱ جلد،.،.،1389-1400000 ریال

355- دايره المعارف زمان،علوم،فلسفه و الهيات ۳جلدي ۲۰۰۹(لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-2500000 ریال

356- دايره المعارف شيطان وشيطان پرستي ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،د،1388-850000 ریال

357- دايره المعارف شکستهاي جنگهاي داخلي ۲۰۰۸ ،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-3200000 ریال

358- دايره المعارف عشق در مذاهب جهان ۲۰۰۸ (لاتين)،دايره المعارف،د،1388-800000 ریال

359- دايره المعارف عصر امپرياليسم ۲جلدي ۲۰۰۸،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1700000 ریال

360- دايره المعارف علو اجتماعي ۱ جلدي (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1387-1100000 ریال

361- دايره المعارف علوم اجتماعي. ۱جلدي،.،.،1389-1200000 ریال

362- دايره المعارف علوم(علوم اجتماعي) ۱۸ جلدي (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-8500000 ریال

363- دايره المعارف فلسطين ۱ جلدي(لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1100000 ریال

364- دايره المعارف فلسفه علم لاتين ۱ جلدي،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1300000 ریال

365- دايره المعارف فلسفه ۱۰ جلدي (لاتين)۲۰۰۶،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-5500000 ریال

366- دايره المعارف قانون تعليم وتربيت ۲ جلدي ۲۰۰۹(لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1200000 ریال

367- دايره المعارف لاروس (لاتين)،دايره المعارف،د،1386-1500000 ریال

368- دايره المعارف مذاهب آفريقا ۲۰۰۹،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-850000 ریال

369- دايره المعارف مذاهب و اخلاق ۱۳ جلدي (ethics) کپي در حد افست ،.،.،1385-5500000 ریال

370- دايره المعارف مذاهب چيف ويرايش۲--۱۴جلدي،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-2000000 ریال

371- دايره المعارف مرگ و تجربه انساني ۲۰۰۹(لاتين)،دايره المعارف،د،1388-850000 ریال

372- دايره المعارف مشاوره ۲۰۰۸ (لاتين)،دايره المعارف،د،1388-1100000 ریال

373- دايره المعارف مشاوره: نگاهي ژرف و آموزش براي امتحانات مشاوره ملي، دولتي و ...۲۰۰۸ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-800000 ریال

374- دايره المعارف نمايش در جامعه امروزي ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-950000 ریال

375- دايره المعارف نيو کاتوليک ۱۴ جلدي ۲۰۰۳( کپي صحافي در حد افست)،۰،۰،1385-7500000 ریال

376- دايره المعارف نيوکاتوليک/ويرايش ۲، ۱۵ جلد،.،.،1389-8000000 ریال

377- دايره المعارف نيوکاتوليک/۱ جلد،.،.،1389-950000 ریال

378- دايره المعارف نژاد و جنايت۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-950000 ریال

379- دايره المعارف ها (مجموعه مرجع ۱)،ويليام اي، کتز،کتابدار،1384-12000 ریال

380- دايره المعارف هنر (نقاشي، پيکره سازي و هنر گرافيک)،رويين پاکباز،فرهنگ معاصر،1383-200000 ریال

381- دايره المعارف هنرمندان آمريکايي عرب تبار ۲۰۰۸،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-280000 ریال

382- دايره المعارف پنج قاره جهان ۵جلدي،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1200000 ریال

383- دايره المعارف کاريابي،حسابدارها و گفتاردر مانها ۸جلدي۲۰۰۹،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-7800000 ریال

384- دايره المعارف کارگردان هاي فيلم هاي تلويزيوني ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،د،1388-800000 ریال

385- دايره المعارف کتابداري افست شده ۵ جلدي،کتابخانه ملي آمريکا،کتابخانه ملي آمريکا،1387-4500000 ریال

386- دايره المعارف کتابداري و اطلاع رساني جلد دوم (س-ي)،زير نظر فريبرز خسروي ،کتاتبخانه ملي،1386-110000 ریال

387- دايره المعارف کتابداري و اطلاع رساني (جلد ۱)،سرويراستار عباس حري،کتابخانه ملي ايران،1381-80000 ریال

388- دايره المعارف Relation مذاهب (۱۶ جلدي) (کپي در حد افست)،.،.،1385-4500000 ریال

389- دایرة المعارف حیوانات (جلد اول) پستانداران،فاطمیان، علی،نشر قاف؛ سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد،1381-135000 ریال

390- دایرة المعارف حیوانات (جلد دوم) پرندگان،فاطمیان، علی،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1381-160000 ریال

391- دایرة المعارف حیوانات (جلد سوم) خزندگان، دوزیستان و ماهی ها،فاطمیان، علی،نشر قاف، وزارت ارشاد،1381-140000 ریال

392- دایرة المعارف قرآن همراه با ايندکس ۲۰۰۶ (۶ جلدی) (کپی و صحافی در حد افست)،لیدن،چاپ لیدن،1385-2900000 ریال

393- در آمدي بر اطلاع شناسي ،دکتر عباس حري،کتابدار و دما،1387-33000 ریال

394- در آمدي بر نمايه سازي و چکيده نويسي،دونالد بي، کليوند-آنادي.کليوند،چاپار،1385-30000 ریال

395- در جستجوی معنا ،دکتر نرگس نشاط،کتابدار،1390-60000 ریال

396- در ستايش کتاب (شامل سخنان بزرگان،مشاهير، شاعران و نوابغ جهان)،ايوب بهنام،نشر چاپار،1387-18000 ریال

397- در قلمرو نشر ويرايش و دانشنامه نگاري،عبدالحسين آذرنگ،ققنوس،1382-17000 ریال

398- در گیر و دار کتاب و نشر،کریم امامی،نیلوفر،1385-45000 ریال

399- درآمدي بر اقتصاد علم: مباني نظري،نگارنده آرش موسوي،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-38000 ریال

400- درآمدي بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انساني (کتاب اول)،دکتر عبدا.. عبدالهي و جعفر جوان،نشر چاپار،1389-55000 ریال

401- درآمدي بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انساني (کتاب دوم)،دکتر عبدا.. عبدالهي و جعفر جوان،نشر چاپار،1389-50000 ریال

402- درآمدي بر کتابداري ،حسين مختاري معمار،نشر قو،1376-13500 ریال

403- درآمدی بر مطالعه و نقش خدمات ویژه کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگ مطالعه ،حسن اشرفی ریزی ،نشرچاپار،1363-15000 ریال

404- دستنامه آموزش از راه دور با تاکید بر علوم کتابداری و اطلاع رسانی،سعیده ولی زاده حقی، جواد ولی زاده حقی،دبیزش: تالیا،1385-12000 ریال

405- دستنامه تهيه و تدوين طرح پژوهش در کتابداري و اطلاع رساني ،آقا نور خيشوند،نشر صادقيا،1383-15000 ریال

406- دستنامه شماره استاندارد بين المللي کتاب ( ISBN)،سازمان بين المللي شابک ،خانه کتاب،1381-5000 ریال

407- دستنامه عملي آزمونهاي علوم کتابداري و اطلاع رساني (ويرايش دوم)،عليرضا رستمي گومه،چاپار،1387-80000 ریال

408- دستنامه قواعد فهرست نويسي،ماندانا صديق بهزادي، ويراست چهارم،کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1390-40000 ریال

409- دستنامه قواعد فهرستنويسي کتابهاي لاتين به فارسي،پوري سلطاني،کتابخانه ملي ايران،1383-5000 ریال

410- دستنامه ماکسول براي ۱۱سي آر ۲ آر،رابرت ال. ماکسول و مارگارت اف. ماکسول،انتشارات دانشگاه تبريز،1387-70000 ریال

411- دستنامه واژه پردازي فارسي و لاتين براي دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني،رحيم شهبازي،انتشارات کتابدار،1386-30000 ریال

412- دستور زبان آلماني،نرگس انتخابي،انتشارات فرهنگ معاصر،1387-20000 ریال

413- دستورنامه برگه آرايي ( ويرايش دوم ) ،فرهاد وزيري،کتابخانه ملي ،1379-6000 ریال

414- دستيابي به اطلاعات در محيط ديجيتال: از تپوري تا عمل،عاصمه عاصمي، غفار بهارلو،کتابدار،1389-40000 ریال

415- دنیای مجازی: امکانات، قوانین، روش‌ها و ابزارهای ارزیابی ،اعظم نجفقلی‌نژاد، دکتر محمد حسن‌زاده، دکتر علی صادق‌زاده وایقان،کتابدار،1390-70000 ریال

416- دو قرن با مطبوعات زبان فارسی خارج از کشور در قاره آسیا،مهدی جعفری خانقاه،کتابخانه ملی ايران،1383-18000 ریال

417- دوره مقدماتي آموزش جستجو در وب،آلن چمبر لاين،کتابخانه ملي ايران،1383-4500 ریال

418- دورکاري براي کتابداران و اطلاع رسانان ،مونيکا بليک ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

419- دورکاري؛ مفاهيم و فرآيند برنامه ريزي،بهمن سهرابي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1382-7000 ریال

420- دولت و فرهنگ در ايران(۱۳۰۴-۱۳۵۷)،محمد علي اکبري،موسسه انتشاراتي روزنامه ايران،1382-25000 ریال

421- دیدارهای دور؛ پژوهشی در ادبیات سفرنامه ای همراه با کتابشناسی سفرنامه های فارسی،روح انگیز کراچی،چاپار،1381-14000 ریال

422- ذخيره سازي با تاکيد بر ظرفيت و اهميت کاربردي اطلاعات (پارس آذرخش) ،تاليف شرکت پارس آذرخش واحد مستند سازي،چاپار،1386-22000 ریال

423- رئالیسم و پژوهش تربیتی: چشم اندازها و امکانات نوین،دیوید اسکات،دبیزش،1381-15000 ریال

424- راه ياب ايران،ناصر کرم،فرهنگ معاصر،1387-95000 ریال

425- راهنماي استفاده از رده بندي دهدهي ديويي،مري مور تيمر،انتشارات تاليا،1385-35000 ریال

426- راهنماي استفاده از رده بندي کنگره (جلد اول)،فاطمه مرتضايي فرد،سمت،1383-65000 ریال

427- راهنماي استفاده از رده بندي کنگره (جلد دوم)،فاطمه مرتضايي فرد،سمت،1383-27500 ریال

428- راهنماي استفاده از طلايه داران علم ايران در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC)،دکتر جعفر مهراد و علي گزينه،مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري،1387-15000 ریال

429- راهنماي استفاده از واژه پرداز ورد۲۰۰۷: به همراه آموزش تايپ فارسي و لاتين،زهرا تهوري،کتابدار،1389-35000 ریال

430- راهنماي ايجاد و گسترش کتابخانه هاي آموزشگاهي،موسي مجيدي ،انتشارات مدرسه ،1382-18000 ریال

431- راهنماي ايجاد کتابخانه مجازي،فدريک استيلو،نشر قو،1383-20000 ریال

432- راهنماي ايجاد کتابخانه هاي آموزشگاهي،کريم حنفي نيري،نيکان کتاب،1381-3000 ریال

433- راهنماي تدوين راهبرد ملي فناوري اطلاعات،حميد جاوداني،پژ وهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي،1387-35000 ریال

434- راهنماي تدوين و گسترش اصطلاحنامه يک زبانه،درک آوستين، ژيتر ديل،چاپار،1389-17000 ریال

435- راهنماي توصيفي وب سايت پايان نامه ها،خانم طاهره پيشکام داد،انتشارات کتابدار،1387-15000 ریال

436- راهنماي جامع روشهاي تحقيق در علوم تربيتي و روان شناسي...،حميد رهبادار،انتشارات کتابخانه رايانه اي،1389-100000 ریال

437- راهنماي حفاظت ، نگهداري و مرمت کاغذ ،آن ليه ناروي و فيليپ وان دم ،آستان قدس رضوي ،1379-7500 ریال

438- راهنماي حفاظت و نگهداري مواد کتابخانه اي،دکتر مهرداد نيکنام،چاپار،1389-27000 ریال

439- راهنماي رده بندي کتابخانه کنگره ويرايش(۵)،لويس ماي چان،دانشگاه تبريز،1386-55000 ریال

440- راهنماي رهبران(مديريان پوياي ۹)،جان.ه.زنگر- جوزف فولکمن،نشر مثلث،1388-18000 ریال

441- راهنماي عملي تاسيس مرکز اطلاع رساني ،کارن کريزمن،دانشگاه شهيد چمران،1384-21000 ریال

442- راهنماي عملي و قدم به قدم فهرستنويسي و رده بندي کتاب هاي فارسي،بر اساس قواعد فهرستنويسي انگلو امريکن،انتشارات دانشگاه شهيد چمران،1379-11000 ریال

443- راهنماي عملي ويرايش ۲۲ رده بندي ديويي،سانجي کي، کاشيک،سمت،1387-35000 ریال

444- راهنماي متون تخصصي ۱ علوم کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه پيام نور،مرضيه عليزاده جديدي؛ ويراستار ترجمه علي اکبر خاصه،کتابدار،1390-50000 ریال

445- راهنماي مديران (مديران پويا ۶)،موري استتنر،نشر مثلث،1388-18000 ریال

446- راهنماي نشريات بين المللي استنادي،علي اکبر صبوري، علي اکبر موسوي موحدي و مهناز اميني،انتشارات دانشگاه تهران،1387-75000 ریال

447- راهنماي نصب و راه اندازي(شرکت پارس آذرخش)،تاليف شرکت پارس آذرخش واحد مستند سازي)،چاپار،1386-11000 ریال

448- راهنماي نگارش مرور نوشتارها و پيشينه پژوهش در حوزه علوم انساني و اجتماعي،مهري پريرخ، رحمت ا... فتاحي،کتابدار،1385-15000 ریال

449- راهنماي نگارش گزارشهاي علمي و فني ،سيروس عليدوستي ؛ مريم ناخدا،مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،1385-11000 ریال

450- راهنماي ويرايش و درست نويسي،حميد رضا نويدي مهر (نگهبان)،انتشارات قدس رضوي،1387-30000 ریال

451- راهنماي يافتن اطلاعات با کيفيت در اينترنت،آليسون کوک،کتابخانه رايانه اي و چاپار،1382-22000 ریال

452- راهنماي پژوهش تاريخي (کتابخانه اي)،پرويز فرخزاد،انتشارات طهوري،1384-53000 ریال

453- راهنماي کاربرد و آموزش نظام بازيابي اطلاعات cds / isis،اندرو باکستون اثر آلن هاپکينسون،انتشارات نعمتي،1381-7500 ریال

454- راهنماي کتابخانه هاي تخصصي و دانشگاهي ايران به انضمام کتابخانه هاي زندان،شيرين تعاوني (خالقي)و همکاران ايراندخت عزيزي، زهرا عالمي،کتابخانه ملي ايران،1382-25000 ریال

455- راهنماي کتابداري در مدارس،فاطمه نام آور،شرکت توسعه کتابخانه هاي ايران،1380-8000 ریال

*456- راهنمای استفاده از سرعنوان‌های موضوعی کتابخانۀ کنگره،جکی گانندرن،کتابدار،1390-40000 ریال

457- راهنمای بهره گیری از ابزارهای فهرستنویسی موضوعی، رده بندی و نمایه سازی در کتابخانه های علوم پزشکی (همراه با سي دي)،پروانه مديراماني،کتابدار،1386-35000 ریال

458- راهنمای مواد و اسلوبها: طراحی، نقاشی،روبین پاکباز،فرهنگ معاصر،1385-98000 ریال

459- راهکارهاي بهره برداري از ميز امانت (پارس آذرخش)،تاليف شرکت پارس آذرخش واحد مستند سازي)،چاپار،1386-12000 ریال

460- راهکارهايي براي کتابخانه هاي مدرن،اس.کي.چادهاري،دبيزش و چاژار،1388-60000 ریال

461- ربط در علم اطلاع رساني،تفکو ساراسويک،چاپار،1389-40000 ریال

462- رتبه بندي علمي دانشگاه هاي جهان ۲۰۰۸ دانشگاه ژياپوتنگ شانگهاي،دکتر جعفر مهراد و نوراله کرمي،مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و نشر چاپار،1387-23000 ریال

463- رده PQ ادبيات فرانسه،فرشته مولوي،کتابخانه ملي ايران،1384-13000 ریال

464- رده بندي دهدهي ديويي؛ ادبيات ويراست دوم ،زير نظر پوري سلطاني،کتابخانه ملي ايران،1384-10000 ریال

465- رده بندي دهدهي ديويي؛ اسلام، ويرايش پنجم،احمد طاهري عراقي،کتابخانه ملي ايران،1383-6000 ریال

466- رده بندي دهدهي ديوپي: راهنماي عملي شماره سازي( چاپ دوم)،رکن الدين احمدي لاري، فاطمه مکي زاده،کتابدار،1386-50000 ریال

467- رده بندي ديويي ويرايش ۲3 چهارجلدي ،،کتابخانه کنگره،1385-2450000 ریال

468- رده بندي کتابخانه کنگره همراه با CD،زهير حياتي. طاهره جوکار.نيلوفر برهمند،کتابدار،1387-80000 ریال

469- رده بندي کتابخانه کنگره (دوره کامل،۴۲ جلد)( تا 2۰۰۹)،کتابخانه کنگره آمريکا،کتابخانه کنگره،1388-7800000 ریال

470- رده BBR فلسفه اسلامي،کامران فاني،کتابخانه ملي ايران،1382-7000 ریال

471- رده LGR (مراکز آموزش ايران)،پوري سلطاني و شيفته سلطاني،کتابخانه ملي ايران،1383-4500 ریال

472- رده N.L.M (ويرايش ۲۰۰۸) ،،کتابخانه کنگره،1386-560000 ریال

473- رده PIR زبانها و ادبيات ايراني ويرايش سوم (گالينگور)،ماندانا صديق بهزادي،سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،1385-100000 ریال

*474- رده PJA بر اساس نظام رده بندي کتابخانه کنگره،تنظيم و تدوين باسمه رضايي،کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1390-100000 ریال

475- رده RIS تاريخ پزشکي دوره اسلامي،محمد رضا شمس اردکاني، فريد قاسملو و رقيه هاتفي مستقيم ،فرهنگستان علوم،1387-70000 ریال

476- رسا نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد وآرشيو،شرکت پارس آذرخش،چاپار،1386-18000 ریال

477- رسايل و گزيده هايي به خط حکيم ملاصدراي شيرازي،سازمان اسناد و کتابخانه ملي،سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران،1389-150000 ریال

478- رهبري در گرما گرم کار،دني کاکس، جان هوور،نشر مثلث،1388-18000 ریال

479- رهنمود ها و استاندارد هاي کتابخانه هاي عمومي کويينزلند،شوري کتابخانه هاي کوپينزلند و انجمن کتابداران عمومي ارشد (کوپينزلند)،دبيزش،1381-10000 ریال

480- رهنمود ها و استانداردهاي کتابخانه هاي آموزشگاهي،زير نظر خانم مهري پريرخ،نشر کتابدار،1388-20000 ریال

481- رهنمود هايي براي سياست هاي اصطلاح شناسي،اينفوترم،پژو هشگاه اطلاعات و مدارک علمي،1386-12000 ریال

482- روءسا و نام آوران کتابخانه ملي ايران،ناهيد حبيبي آزاد،کتابخانه ملي ايران،1383-13000 ریال

483- روابط ايران ويونسکو (سازمان جهاني يونسکو) دو جلدي ،به کوشش مهشيد لطيفي نيا،کتابخانه ملي ايران،1385-110000 ریال

484- روانشناسي مطالعه،حسينعلي براتي علويجه،انتشارات پيام علوي،1384-45000 ریال

485- روزنامۀ خاطرات ناطرالدین شاه ،دکتر عبدالحسین نوایی، دکتر الهام ملک‌زاده،کتابدار،1390-80000 ریال

486- روش تحقيق در علوم رفتاري(راهنماي عملي تحقيق)،دکتر مضان حسن زاده،نشر ساولان،1387-35000 ریال

487- روش تحقيق و مرجع شناسي،مرتضي منشادي،دانشگاه هرمزگان،1380-22000 ریال

488- روش تحقيق و پژوهش علمي در تاريخ ( راهنماي نگارش تحقيقات در علوم انساني و تاريخ)،دکتر جواد هروي،انتشارات امير کبير،1387-30000 ریال

489- روش تحقيق و گزارش نويسي تدوين پايان نامه و رساله تحصيلي،دکتر حسن اشرفي ريزي و زهره کاظم پور،سپهر دانش،1387-40000 ریال

490- روش تدوين طرح هاي پژوهشي(پرويز زال نويسي)،فريدون کامران،استاديار،1389-35000 ریال

491- روش هاي اساسي پژوهش براي کتابداران( چاپ دوم با اضافات)،رونالد، ار.پاول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات،1389-95000 ریال

492- روش هاي موفقيت در مطالعه و يادگيري ،آيلين تريسي،نشر قو،1384-22000 ریال

493- روش های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی ،ليون واگان ،چاپار،1384-30000 ریال

494- روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي(چاپ دوم)،نصرا... فرجي،پوران پژوهش،1388-44000 ریال

495- روشهاي تحقيق در کتابداري،محمدحسين دياني،انتشارات کتابخانه رايانه اي،1384-20000 ریال

496- روشهاي سوادآموزي بزرگسالان،زهرا صباغيان،مرکز نشر دانشگاهي،1381-19000 ریال

497- روشهاي يادگيري و مطالعه ويرايش دوم،دکتر علي اکبرسيف ،نشر دوران ،1389-55000 ریال

498- رويت بي فاصله،رضا محمدي (بيشتر جهت معرفي مي باشد)،نشر روزگار،1386-18000 ریال

499- ريشه هاي فرهنگي ارتباط در ايران ،دکتر مهدي محسنيان راد،پژو هشگاه اطلاعات و مدارک علمي،1386-25000 ریال

500- زبان مخفي چيست؟،لويي ژان کالوه،چاپار،1388-25000 ریال

501- زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان،کلارا کوليور رايس،کتابدار،1383-50000 ریال

502- زندگي و سرنوشت کتابخانه باستاني اسکندريه ،مصطفي العبادي،دبيرخانه هيپت امنا،1379-12000 ریال

503- زندگينامه کتابداران خراسان ،گردآورنده هاله فرزانه حسن زاده ، راحله داروغه و... زير نظر دکتر هادي شريف مقدم ،انتشارات کتابخانه رایانه ای،1385-20000 ریال

504- زندگی با کتاب،آلن پاوزر،دبيزش،1384-250000 ریال

505- ساختار مواد آرشيوي:توصيفُ و فهرستنويسي ورده بندي/ ،تألیف سعید غفاری،مریم محمدزاه هروی.- ،انتشارات دبیزش،1385-12000 ریال

506- ساختار کتاب و آماده سازي آن،غفور اماني،تراز،1381-6000 ریال

507- ساختمان و تجهيزات کتابخانه،بابک پرتو،نشر چاپار،1385-50000 ریال

508- ساختمان و تجهيزات کتابخانه هاي آموزشگاهي،شهرزاد طاهري لطفي،کتابدار،1387-15000 ریال

509- ساختمان و تجهیزات کتابخانه: مدیریت و برنامه ریزی (ويرايش دوم همراه با سی دی)،پرويز عازم،کتابدار،1386-50000 ریال

510- ساختمان وتجهيزات کتابخانه يار محمدي،علي يار محمدي،دبيزش،1388-80000 ریال

511- سازمان و مديريت موفق،جلال رحيمي،سپهردانش،1388-50000 ریال

512- سازماندهي اطلاعات (چاپ تمام شد)،آرلين جي . تيلور،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1381-20000 ریال

513- سازماندهي اطلاعات: رويکرد‌ها و راهکارهاي نوين(مجموعه مقالات اولين همايش انجمن، 16 و 17 اسفند 1385)،داریوش علیمحمدی، محسن حاجی‌زین‌العابدینی،کتابدار،1389-130000 ریال

514- سانسور در آينه (نظرات مميزان در دوره پهلوي)،تدوين: دکتر فريبرز خسروي،کتابخانه ملي ايران،1381-55000 ریال

515- سرعنوان موضوعي سيرز(کودک)،۰،۰،1386-440000 ریال

516- سرعنوان موضوعي فارسي جلد ۳،پورس سلطاني و همکاران،سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران،1386-25000 ریال

517- سرعنوان موضوعي فارسي کودکان،طاهره آروند،کتابخانه ملي ايران،1383-7000 ریال

518- سرعنوان موضوعي لاتين مش (ويرايش ۲۰۰۷)، دو جلدي کنگره. ۱۳۸۵.،کنگره،کنگره،1385-930000 ریال

519- سرعنوان موضوعي لاتين ۱۱جلد( subject ۲۰۰۹) ،۰،کتابخانه کنگره،1388-3800000 ریال

520- سرعنوان موضوعي لاتين(دوره کامل)۵ جلدي در ۱۰ مجلد.۲۰۰۷،.،.،1385-4400000 ریال

521- سرعنوان هاي موضوعي فارسي (جلد اول و دوم)،زير نظر پوري سلطاني وکامران فاني،کتابخانه ملي ايران،1381-200000 ریال

522- سرمايه فکري، مديريت ، توسعه ومدل هاي سنجش،دکتر جليل خاوندکار و افشين متقي و احسان خاوندکار،مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران،1388-74000 ریال

523- سرمقاله و سرمقاله نويسي(چاپ تمام شد)،ايرج رستگار،قو،1385-0 ریال

524- سرگذشت شگفت انگيز گوگل،ديويد اي. وايس، مارک مالسيد؛ سينا قربانلو،مبلغان،1387-50000 ریال

525- سرگذشت مطبوعات ايران( دوجلدي)،سيد فريد قاسمي،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1380-115000 ریال

526- سرگذشت کتابخانه ها در ايران،مرتضي محمدنيا سماکوش با همکاري دکتر حسن اشرفي ريزي، حسين محمدي،کتابدار،1390-50000 ریال

527- سفرنامه هاي اسلامي، ۷۹ جلد،فواد سزگين،.،1389-250000 ریال

528- سمينار تحقيق و پيشنهاديه نويسي در کتابداري و اطلاع رساني،دکتر احمد شعباني و رسول سعادت،نشر چاپار،1388-20000 ریال

529- سنجش خوانايي نوشته هاي فارسي ( خوانا نويسي براي کودکان ، نوسوادان و نوجوانان )،دکتر محمد حسين دياني ،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1379-4000 ریال

530- سنجش سواد اطلاعاتي با استفاده از ابزارها و تکاليف استاندارد،ترزا نيلي،نشر چاپار،1389-60000 ریال

531- سنجش سواد اطلاعاتي دانشجويان،دکتر محمد رضا داور پناه ، علي حسين قاسمي و مرضيه سيامک،انتشارات دبيزش،1387-28000 ریال

532- سنجش علم؛ فناوري ونو آوري( مفاهيم و شاخص هاي بين المللي)،عبدالرضا نوروزي چاکلي، محمد حسن زاده و حمزه علي نورمحمدي،مرکز تحقيقات سياست علمي کشور،1388-70000 ریال

533- سنجش عملکرد در خدمات کتابداري واطلاع رساني ،کريستين ابوت ،مرکز اطلاع رساني وخدمات علمي جهاد سازندگي ،1377-5000 ریال

534- سنجش منابع و نظام هاي الکترونيکي براي متخصصان کتابداري و اطلاع رساني (چگونه از داده ها براي مديريت وارزيابي مجموعه منابع الکترونيکي استفاده نماييم)،اندرو وايت- اريک ج، کمال، انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران و چاپار ،1388-55000 ریال

535- سنجش و ارزيابي کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني،دکتر محمد حسن زاده و اعظم نجفقلي نژاد،نشر کتابدار،1387-25000 ریال

536- سنجش کیفی: ارزیابی عملکرد کتابخانه‌ها ،رزویتا پل، پیتر تی بوی خورست،کتابدار،1390-80000 ریال

537- سواد اطلاعاتی در مدارس،وحیده کاشی نهنجی،کتابدار،1390-40000 ریال

538- سي دي کتابشناسي ملي انگليس(BNB) يک سي دي ۱۹۹۷ ،.،کتابخانه ملي انگليس،1381-0 ریال

539- سي دي گزارشات ايفلا (IFLANT) يک سي دي ۱۹۹۹،.،ايفلا،1381-0 ریال

540- سي دي الريخ (راهنماي انتخاب مجلات) ۱ سي دي،۰،۰،1381-0 ریال

541- سي دي بوکس اين پرينت(کتابداري و اطلاع رساني) ۱ سي دي،۰،۰،1381-0 ریال

542- سي دي رده بندي DDC،دیویی،ديويي،1386-0 ریال

543- سي دي رده بندي LC،کنگره،کتابخانه کنگره ،1386-0 ریال

544- سي دي روانشناسي (psychlit )،روانشناسي ،کتابدار،1381-0 ریال

545- سي دي علوم اجتماعي (sociofile ) ،علوم اجتماعي ،کتابدار،1381-0 ریال

546- سي دي ليزا پلاس(LISA PLUS) کتابداري واطلاع رساني ۱ سي دي،.،ليزا،1381-0 ریال

547- سي دي مارک (TLC)کتابداري و اطلاع رساني ۱۰ سي دي،کتابخانه کنگره،.،1381-0 ریال

548- سي دي مجلات (word magazine )،مجلات ،کتابدار،1381-0 ریال

549- سي دي پايان نامه ها DISSERTATION ABSTRACTS یک سي دي۲۰۰۱،.،کتابخانه ملي ايران،1381-0 ریال

550- سي دي World book برگزيده کتب جهان،گزينشي،کتابخانه ملي،1386-0 ریال

551- سي دي World magazing bank (مجلات)،گزينشيي،کنگره،1386-0 ریال

552- سياست ملي کتاب راهنماي توسعه کتاب و کتاب خواني،آلوارو گارثون،نشر کارنامه،1377-6000 ریال

553- سياهه وارسي از ملاحظات طراحي ساختمان کتابخانه،ويليام سنوالد،نهادکتابخانه هاي عمومي کشور،1389-60000 ریال

554- سيري فلسفي در سپهر اطلاعات( جستارهايي در پيرامون اطلاعات، اطلاع رساني و تکنولوژي اطلاعات)،محمد خندان،چاپار و نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1388-35000 ریال

555- سيستم هاي اطلاعات مديريت،ترجمه فرزاد حبيبي پور رودسري، رامين مولاناپور، مهران کرمي،آتي نگر،1388-110000 ریال

556- سيستم هاي اطلاعاتي،عاصفه عاصمی٬ عادله عاصمي؛ ويراست حميد محسني،کتابدار،1390-30000 ریال

557- سيستم هاي اطلاعاتي: با تاکيد بر سيستم هاي کتابخانه اي و اطلاع رساني،عاصمه عاصفي، ابراهيم زال زاده،کتابدار،1389-40000 ریال

558- سيستمها، خدمات و مراکز اطلاع رساني،هرمان ويسمان،انتشارات نويد شيراز،1380-15500 ریال

559- سيماي کتاب،هادي رباني، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1380-15000 ریال

560- سکه هاي اسلامي، ۵۶جلد،فواد سزگين،.،1389-215000 ریال

561- سیستان و بلوچستان نامه،دکتر ایرج افشار (سیستانی)،کتابدار،1390-230000 ریال

562- سیستم اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات)،دکتر علي رضاپيان،سمت،1384-12500 ریال

563- شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي و اينترنت،مجيد رضا کتابدار،انتشارات چراغ،1381-6500 ریال

564- شمه اي از اطلاعات وارتباطات (چاپ دوم)،عبدالحسين آذرنگ، کتابدار،1387-40000 ریال

565- شمه اي از کتاب ، کتابخانه و نشر کتاب (چاپ دوم پاييز ۸۱)،عبدالحسين آذرنگ، کتابدار،1381-17000 ریال

566- شناخت اطلاعات،جک ميدوز،کتابدار،1383-30000 ریال

567- شناخت و ساخت کاغذهاي دست ساز،احمد مقبل اصفهاني،آستان قدس رضوي،1380-8000 ریال

568- شناخت و پياده سازي کتابخانه هاي ديجيتال(با cd)،داود محمدي فر،لبخوان-چاپار،1385-22000 ریال

569- شناخت وب: چگونه کيفيت اطلاعات موجود بر ر وب را ارزيابي نموده و صفحاتي اينگونه را پديد بياوريم،ژانت اي الکساندر،دبيزش،1383-30000 ریال

570- شناختي از دانش شناسي ( علوم کتابداري و دانش شناسي ) (چاپ چهارم باپيشگفتار و فصلي جديد از نويسنده)،دکتر هوشنگ ابرامي،نشر کتابدار،1386-50000 ریال

571- شوق کتاب،ديل سالواک،نوربخش،1382-20000 ریال

572- شيوه استفاده از کتابخانه و نوشتن مقالات تحقيقي،شهناز خديوي و محمد رضا طالبي نژاد،جهاد دانشگاهي اصفهان،1379-12000 ریال

573- شيوه بهره گيري از کتابخانه و منابع اطلاعاتي(چاپ ششم)،ايرج صبا،سمت،1388-20000 ریال

574- شيوه بيان و تشريح مسئله در پژوهش،دکتر محمد حسين دياني،انتشارات کتابخانه رايانه اي،1389-15000 ریال

575- شيوه نامه ايران: راهنماي استناد به منابع اطلاعات فارسي و انگليسي،سيروي عليدوستي، فخر السادات محمدي، حميد کشاورز، محمد ابويي اردکان،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1385-17000 ریال

576- شيوه نامه فارسی نویسی واژه های فرانسه ،(تدوين و تنظيم) منصور فلاح نژاد ،کتابخانه ملي ايران،1383-11500 ریال

577- شيوه نامه ويرايش جلد دوم کالبد شناسي کتاب ،محمد رضا محمدي فر، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد،1381-5000 ریال

578- شيوه نامه ويرايش جلد ششم توليد کتاب ،محمد رضا محمدي فر،سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد،1381-8000 ریال

579- شيوه نامه ويرايش جلد هفتم شيوه نامه وب ،محمد رضا محمدي فر،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1381-33000 ریال

580- شيوه نامه ويرايش رسم الخط فارسي،محمد رضا محمدي فر،سازمان چاپ و انشارات وزارت ارشاد،1386-40000 ریال

581- شيوه نامه ويرايش. نگارش. ،محمدرضا محمدي فر،چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1386-10000 ریال

582- شيوه نامه ويرايش.اصول و ويرايش نشر.،محمدرضا محمدي فر. ،سازمان چاپ و انتشارات.،1386-10000 ریال

583- شيوه هاي استناد در نگارش هاي علمي رهنمودهاي بين المللي،عباس حري و اعظم شاهبداغي،انتشارات دانشگاه تهران،1387-42000 ریال

584- شيوه هاي مصاحبه در مطبوعات،سوزان دان،موسسه انتشارات روزنامه ايران،1381-9500 ریال

585- شيوه هاي مطالعه ،رالف سي . استيگر ،دبيرخانه هيات امناي کتابخانه هاي عمومي،1377-5000 ریال

586- شيوه هاي يادگيري و مطالعه (ويرايش دوم)،شريعت دلجو،موسسه فرهنگي هنري سپهر سخن ،1386-17000 ریال

587- شیوه نامه ویرایش؛ اصول ویرایش و نشر،محمدرضا محمدی فر،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،1381-6500 ریال

588- صحافي آسان ( اصول صحافي به زبان ساده در قالب کلمات و تصاوير )،ک.ريبر هولت وا. در استراپ ،دبيرخانه هيات امناي کتابخانه هاي عمومي کشور،1376-5000 ریال

589- ضرورت هاي ساختاري اصطلاحنامه،وندا براوتون،کتابخانه رايانه اي، نشر چاپار و ،1388-30000 ریال

590- طراحي برنامه درسي کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني،ليلا مرتضايي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1383-10000 ریال

591- طراحي و بهينه سازي نظام توزيع کتاب در ايران،محسن رضايي، شهريار رشيدي و سيد علي تنکابني،مليکا،1381-20500 ریال

592- طراحي وب سايت راهنماي گام به گام براي کتابخانه ها،سوزانا ديويدسن-اوريل يانکي،چاپار،1386-20000 ریال

593- طراحي پايگاه وب دستگاههاي دولتي،سيروس عليدوستي، محمد علي باقري و پرويز شهرياري،پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي و چاپار،1388-30000 ریال

594- طراحي کتابخانه: اصول و مباني معماري و طراحي داخلي کتابخانه ها از کلاسيک تا مدرن( طراحي معماري۱)،آبتين گلکار، الناز رحيمي،نشر هنر معماري قرن،1389-180000 ریال

595- طرح و پايان نامه نويسي،خليل ميرزايي،جامعه شناسان،1389-50000 ریال

596- عصر فرهنگ فناورانه: از جامعه اطلاعاتي تا زندگي مجازي،مهدي داودي،نشر توسعه،1386-54000 ریال

597- علم اطلاع رساني درنظر و عمل ،برايان ويگري والينا ويگري ،دانشگاه فردوسي مشهد ،1380-28000 ریال

598- علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتي،دکتر شعباني و چشمه سهرابي(مقالات همايش اصفهان)،چاپار،1387-15000 ریال

599- علم در جامعه اطلاعاتی،يونسکو،کتابخانه ملي ايران،1384-8500 ریال

600- علوم طبيعي اسلامي، ۶۳ جلد،.،.،1389-250000 ریال

601- عوامل موفقيت همکاري ،پال دبليو. ماتسيچ و باربارا آر . مونسي ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1381-5000 ریال

602- فارس از مشروطيت تا جنگ جهاني اول،محمد علي رنجبر،سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران،1389-45000 ریال

603- فارسي عمومي متون نظم و نثر همراه با توضيحات،دکتر سيد بهمن سيد نظري،چاپار،1386-33000 ریال

604- فرا گام هايي در اطلاع رساني(۳): گزيده مقالات بيستمين کنفرانس بين المللي اطلاع رساني پيوسته ،حميد محسني-احمد يوسفي ،مرکز اطلاع رساني وخدمات علمي جهاد سازندگي ،1379-15000 ریال

605- فراهم آوري و مجموعه سازي ،دکتر محمد حسين دياني ،کتابخانه رايانه اي ،1380-4500 ریال

606- فرايند تدوين اصطلاحنامه ،فخرالسادات محمدي. سيروس عليدوستي ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1386-25000 ریال

607- فراگام هايي در اطلاع رساني (۲): گزيده مقالات نوزدهمين کنفرانس بين المللي اطلاع رساني پيوسته (۵-۷ دسامبر۱۹۹۵ لندن )،. ،مرکز اطلاع رساني وخدمات علمي جهاد سازندگي ،1377-15000 ریال

608- فراگام هايي در اطلاع رساني (۶): گزيده مقالات وسومين کنفرانس بين المللي اطلاع رساني پيوسته ،به کوشش: عباس گيلوري ،مرکز اطلاع رساني وخدمات علمي جهاد سازندگي ،1379-18000 ریال

609- فراگامهاي در اطلاع رساني ۴،به کوشش حميد محسني،مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي،1382-14000 ریال

610- فراگامهاي در اطلاع رساني۵،به کوشش حميد محسني،مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي،1382-15000 ریال

611- فردوسي پس از چهارصد سال،دکتر نصرت الله کاسمي،دايره المعارف ايرانشناسي،1386-20000 ریال

612- فرصت حضور: مجموعه مقاله هاي کتابداري و اطلاع رساني (جلد اول)،پوري سلطاني، کتابخانه ملي ايران -انجمن کتابداري ايران ،1381-40000 ریال

613- فرهنگ اختصارات علوم کتابداري و اطلاع رساني،آلن. سي.مونتگومري،چاپار،1383-45000 ریال

614- فرهنگ اختصارات علوم کتابداري و اطلاع رساني،رابعه حاجبي،انتشارات عبادي فر،1380-8500 ریال

615- فرهنگ تحقیق و اطلاع يابی،گرد آورنده کريم حنفي نيري،انتشارات نيکان کتاب،1384-12000 ریال

616- فرهنگ تصويري ورزش ،عليرضا پور ممتاز،وزارت ارشاد،1383-450000 ریال

617- فرهنگ توصيفي اختلالات زبان،سيد افشين سماپي و الهام قرباني،چاپار،1382-12000 ریال

618- فرهنگ توصيفي اصطلاحات پول، بانکداري و ماليه بينالمللي (انگليسي-فارسي)،حسن گلريز،فرهنگ معاصر،1381-45000 ریال

619- فرهنگ توصيفي تکنولوژي،محمد نقي مهدوي، چاپار،1380-35000 ریال

620- فرهنگ توصیفی معنی شناسی،کورش صفوی ،فرهنگ معاصر،1381-12000 ریال

621- فرهنگ جامع مرجع شناسي ،محمد رضا محمدي فر،سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد،1376-12500 ریال

622- فرهنگ جامعه شناسي انتقادي،ريمون بودون، فرانسوا بوريکو،فرهنگ معاصر،1385-86000 ریال

623- فرهنگ حفظ و نگهداري مواد کتابخانه و بايگاني انگليسي-فارسي،،موسسه نشر فهرستگان،1381-14000 ریال

624- فرهنگ دانش شناسي،محمدرضا محمدي فر،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ،1378-19500 ریال

625- فرهنگ روابط بين الملل ،حسن پستا ،فرهنگ معاصر،1384-38000 ریال

626- فرهنگ رياضيات(مک گروهيل)،هيپت مولفان وويراستاران انتشارات مک گروهيل،دانشيار،1387-89000 ریال

627- فرهنگ شیطان انگلیسی - فارسی،آمبروز بیرس،فرهنگ معاصر،1385-280000 ریال

628- فرهنگ عشق: فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی ،مهري دالايي،کتابدار،1387-30000 ریال

629- فرهنگ علوم سياسي،علي آقا بخشي،چاپار،1383-85000 ریال

630- فرهنگ فارسي اعلام،غلامحسين صدري افشار و ديگران...،فرهنگ معاصر،1385-87000 ریال

631- فرهنگ فشرده علوم کتابداري واطلاع رساني ،استلا کينن ،کتابدار،1378-50000 ریال

632- فرهنگ معارف (فارسی- انگلیسی)،فرج الله خداپرستی،فرهنگ معاصر،1385-78000 ریال

633- فرهنگ معاصر دوسويه جيبي فارسي-انگليسي (مکالمه براي سفر)،ويراستاري کريم امامي ،فرهنگ معاصر،1384-22000 ریال

634- فرهنگ معاصر عربي فارسي،عبدالنبي قيم ،فرهنگ معاصر ،1381-88000 ریال

635- فرهنگ معاصر فرانسه- فارسي ،محمد رضا پارسايار،فرهنگ معاصر،1384-56000 ریال

636- فرهنگ معاصر پويا (انگليسي - فارسي) يک جلدي،محمدرضا باطني و دستياران،فرهنگ معاصر،1387-240000 ریال

637- فرهنگ معاصر پویا (انگليسی - فارسی) ويراست سوم، دو جلدی ،محمدرضا باطنی و دستياران ،فرهنگ معاصر ،1381-250000 ریال

638- فرهنگ معاصر کیمیا (فارسی-انگلیسی)،کریم امامی،فرهنگ معاصر،1385-115000 ریال

639- فرهنگ معاصرکوچک فرانسه - فارسي ،محمد رضا پارسا يار،فرهنگ معاصر،1384-32000 ریال

640- فرهنگ نوين مطبوعاتي فارسي- عربي،حسين شمس آبادي،نشر سنبله،1383-14000 ریال

641- فرهنگ هزاره انگليسي - فارسي ( دوجلدي ) ،علي محمد حق شناس و ديگران...،فرهنگ معاصر ،1387-280000 ریال

642- فرهنگ هزاره انگليسي-فارسي (يک جلدي)،علي محمد حق شناس و ديگران...،فرهنگ معاصر،1387-250000 ریال

643- فرهنگ هفت زبانهء حفاظت و نگهداري آرشيو،کتر مهرداد نيکنام،نشر روشن مهر،1385-25000 ریال

644- فرهنگ کتاب: فارسي، انگليسي، آلماني،عليرضا پورممتاز،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1377-85000 ریال

*645- فرهنگ گفته هاي الهام بخش،گردآوري،ترجمه و تاليف نازنين بني اسدي،کتابدار،1390-80000 ریال

646- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ج۸،شوري کتاب و کودک ،،1382-130000 ریال

647- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ج۹،شوري کتاب و کودک،،1382-140000 ریال

648- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ج ۱۱،زير نظر توران مير هادي و ايران گرگين،نشر فرهنگنامه،1387-180000 ریال

649- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد (۷)،شوري کتاب کودک ، ،1383-130000 ریال

650- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ج(۲)الف،شوراي کتاب کودک،،1376-150000 ریال

651- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (ج۱۰)،شوراي کتاب کودک و نوجوان،.،1385-160000 ریال

652- فرهنگنامه کودکان ونوجوانان ج (۱)آ -،شوراي کتاب و کودک،،1381-125000 ریال

653- فرهنگنامه کودکان ونوجوانان ج(۴)الف-،شوراي کتاب کودک،،1380-140000 ریال

654- فرهنگنامه کودکان ونوجوانان ج(۵)آ-الف -،شوراي کتاب کودک،شرکت تهيه و نشر فرهنگنامه کودکان ونوجوانان،1380-140000 ریال

655- فرهنگنامه کودکان ونوجوانان ج(۶)ب ،شوراي کتاب کودک،،1380-140000 ریال

656- فرهنگنامه کودکان ونوجوانان چ(۳)الف-،شوراي کتاب کودک،،1380-130000 ریال

657- فروش موفق ( مديريان پوياي ۸)،ليندا ريچارد سون،نشر مثلث،1388-18000 ریال

658- فروشنده ي توانا (مديران پويا ۲)،فرديناند فورنيز،نشر مثلث،1387-18000 ریال

659- فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون بهارستان شماره ۱و۲ (دوره دوم،شماره۱ و۲ پاييز و زمستان۱۳۸۷)،سر دبير رسول جعفريان،انتشارات کتابخانه مجلس،1387-48000 ریال

660- فصلنامه بهارستان شماره ۳،کاري از محسن احتشامي،کتابخانه مجلس،1388-60000 ریال

661- فصلنامه مسلم ورد-۷۴جلد-۱۹۱۱ تا ۱۹۸۴ميلادي،۰،۰،1386-16300000 ریال

662- فصلنامه پيام کتابخانه ش ۵۴ زمستان ۸۷،زير نظر دکتر غلامرضا فدايي،نهاد کتابخانه هاي کشور،1387-20000 ریال

663- فصلنامه پيام کتابخانه ش ۵۵ زمستان ۸۷،زير نظر دکتر غلامرضا فدايي،نهاد کتابخانه هاي کشور،1387-20000 ریال

664- فصلنامه پيام کتابخانه ش۵۶،زير نظر غلامرضا فدايي عراقي،نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1388-20000 ریال

665- فصلنامه کتاب ( دوره هاي مختلف )،سردبير : دکتر فريبرز خسروي ،کتابخانه ملي ايران،1381-0 ریال

666- فقط کتابداران مي خندند!(طنز در کتابخانه هاي عمومي)،فروزان مهرانپور،فرهنگ مکتوب،1389-18000 ریال

667- فلسفه اسلامي از ابن سينا تا دانته،اسلام و تقريرات ابن ميمون/ ۱۲۰ جلد،فواد سزگين،.،1389-250000 ریال

668- فلسفه اطلاعات،محمد خندان،چاپار و نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1388-40000 ریال

669- فلسفه و اصول آرشيوداري-شنيداري (چاپ سوم)،ري ادموند سون،کتابدار،1388-30000 ریال

670- فلسفه کتابداري و اطلاع رساني،فاطمه(بهار) رهادوست،کتابدار،1387-100000 ریال

671- فن آوري اطلاعات (همراه با سي دي)( ويرايش دوم)،کنت سی. لاودن ، جين پی. لاودن،کتابدار،1386-50000 ریال

672- فن نشر کتاب،یونسکو،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،1381-20000 ریال

673- فناروري اطلاعات و کتابخانه ها،سيروس عليدوستي، فاطمه شيخ شعاعي،مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،1385-22000 ریال

674- فناوري اطلاعات و آموزش و پرورش ،رحيم عبادي ،موسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس ،1383-25000 ریال

675- فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش از راه دور،گروه کار فدراسيون بين المللي پردازش اطلاعات IFIP،فراشناختي انديشه،1383-25000 ریال

676- فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش: برنامه درسي براي مدارس و برنامه تربيت معلم ،کارشناسان ارشد بخش آموزش عالي و تحقيق يونسکو،فراشناختي انديشه ،1382-24000 ریال

677- فناوري اطلاعات و ارتباطات: اصول و کاربرد،ربابه فرهادي،کتابدار،1390-60000 ریال

678- فناوري اطلاعات، ارتباطات وشبکه ها: استانداردها و پروتکلها،ترجمه و تاليف رحمت ا... فتاحي و خانم نسرين نبوي،انتشارات کتابدار،1386-70000 ریال

679- فناوري اطلاعات، بستر اصلاحات در آموزش و پرورش ،محمد عطاران ،موسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس ،1383-20000 ریال

680- فناوری اطلاعات و ارتباطات مفاهیم و کاربردها(مقدمه ای بر علوم رایانه و شبکه های ارتباطی،کنت سی. لاودن، جین پی لاودن؛ ترجمه حمید محسنی،کتابدار،1385-50000 ریال

681- فنون مديريت براي کتابداران (چاپ چهارم)،ادوارد. جي. اوانز،آستان قدس رضوي،1387-54000 ریال

682- فهرست اسناد پزشکي موجود در سازمان اسناد کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،محمد رضا شمس اردکاني، فريد قاسملو و ...،فرهنگستان علوم،1387-150000 ریال

683- فهرست مستند اسمي نهادها، سازمانها و موسسات دولتي ايران،تهيه و تدوين: مهوش بهنام،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1387-120000 ریال

684- فهرست موضوعي مجله يغما،شيرين معراجي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1375-8000 ریال

685- فهرست نویسی،زهرا اباذری،چاپار،سپهر سخن ،1386-23000 ریال

*686- فهرست نویسی و رده بندی منابع اطلاعاتی،دکتر زهیر حیاتی، طاهره جوکار،کتابدار،1390-150000 ریال

687- فهرست کتاب هفته جلد دوم ،سيد فريد قاسمي ،خانه کتاب،1383-45000 ریال

688- فهرست کتاب هفته جلد سوم ،سيد فريد قاسمي،خانه کتاب،1383-35000 ریال

689- فهرست کتاب هفته (جلد اول)،سيد فريد قاسمي،خانه کتاب،1382-38000 ریال

690- فهرستنويسي رايانه اي(مفاهيم، شيوه ها و کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درسازماندهي اطلاعات)،دکتر رحمت ا... فتاحي و مهدي طاهري،کتابدار،1388-60000 ریال

691- فهرستنويسي منابع اينترنتي؛ دستنامه و راهنماي عملي ،نانسي بي. اولسون ،دبيزش،1383-10000 ریال

692- فهرستنويسي موضوعي: اصول و روشها ،دکتر علي اکبر پور احمد و محمد رضا حسني،کتابدار،1387-45000 ریال

693- فهرستنويسي و رده بندي (چاپ دوم)،لوپيس ماي چان،کتابدار،1386-58000 ریال

694- فهرستنويسي و سازماندهي منابع ديجيتالي راهنماي کتابداران،آن ام. ميچل و برايان اي. سرت،نشر کتابدار،1388-55000 ریال

695- فهرستنويسي ورده بندي براي کمک کتابداران،ماري ال. کاءو ،دبيزش،1384-18000 ریال

696- فهرستنويسي کتاب با روش انگلو امريکن (بازنگري شده)،انگلو امريکن ،چاپار،1383-20000 ریال

697- فهرستنویسی اصول وروشها (ويرايش چهارم) چاپ دوم،دکتر رحمت الله فتاحي، مهدي طاهري ، کتابدار،1386-35000 ریال

698- فهرستنویسی منابع الکترونیکی با استفاده از قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن: ویراست سال 2002: (روزآمد سال 2004)،انجمن کتابداران آمریکا،چاپار،1384-25000 ریال

699- فهرستوارهء مشترک نسخه هاي خطي پزشکي و علوم وابسته در کتابخانه هاي ايران،محمد رضا شمس اردکاني، فريد قاسملو و ...،فرهنگستان علوم،1387-230000 ریال

700- فوريت هاي اکسل ۲۰۰۰،عباس گيلوري ،انتشارات دبيزش ،1378-6500 ریال

701- فوریتهای اینترنت؛ راهنمایی جامع برای دانشجویان، معلمان، کتابداران و همه علاقه مندان،موسی جعفربیگلو،دبیزش،1381-5900 ریال

702- قرآن وکشاورزي،مهندس روح ا... مدبر،نشر دبيزش،1388-65000 ریال

703- قطره هاي باران( قاصدک هاي خوشبختي)،رضا محمدي( بيشتر براي معرفي مي باشد)،نشر روزگار،1387-37000 ریال

704- قلمرو هاي نو در بازيابي اطلاعات ج ۱،ريکارد وبيزا-بيتس و برتيه ريبرو-نتو،چاپار،1385-25000 ریال

705- قملرو های نو در بازیابی اطلاعات ج 2،دکتر علی حسین قاسمی، با همکاری سیروس آزادی و علی جوامع،چاپار،1389-70000 ریال

706- قواعد و متون اختصاصي عربي با ترجمه،صادق سلطان القراپي،دردانه،1385-50000 ریال

707- ماخذشناسي و استفاده از کتابخانه ( ويرايش ششم، چاپ هفتم)،پروين انوار ، کتابدار ،1384-30000 ریال

708- مارک ايران،کميته ملي مارک ايران،کتابخانه ملي ايران ،1381-24000 ریال

709- مباحث بنياني در کتابداري واطلاع رساني ايران؛ ده مقاله ،دکترمحمد حسين دياني ،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1379-9000 ریال

710- مباحث نظري در کتابداري و اطلاع رساني(مجموعه مقاله ها)، فاطمه(بهار)رهادوست،کتابدار،1384-30000 ریال

711- مباحث کليدي در مديريت دانش جديد،ژوزف فاير ستونو مارک مک. ال روي،مهربان نشر،1387-51500 ریال

712- مباني ارزشيابي برنامه،دانيل استافل بيم، آنتوني شينگفيلد،موسسه ارزشيابي توانمند ساز معين،1388-40000 ریال

713- مباني اصطلاح شناسي،هلموت فلبر،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1381-30000 ریال

714- مباني حرفه کتابداري و اطلاع رساني در ايران،زير نظر يوسف پور خوشبخت،کتابدار،1388-80000 ریال

715- مباني روش تحقيق تدارک مقاله هاي تحقيقي و پايان نامه هاي دانشجويي(چاپ دوم)،دکتر عليرضا مهاجري ،چاپار،1386-22000 ریال

716- مباني سيستمهاي اطلاعاتي،جنيفر رولي،سمت،1380-9000 ریال

717- مباني علم اطلاع رساني (چاپ دوم)،ملاني جي . نورتون،کتابدار،1387-35000 ریال

718- مباني علوم رايانه مهارت اول ICDL،موسي جعفر بيگلو و محمد رضا بيگلو ،کتابدار،1385-25000 ریال

719- مباني علوم کتابداري و اطلاع رساني ،ريچارد اي. رابين،انتشارات کتابخانه رايانه اي مشهد،1383-45000 ریال

720- مباني فناوريهاي اطلاعاتي،دکتر جعفر مهراد و مهندس سارا کليني،سمت،1388-53000 ریال

721- مباني مديريت براي متخصصان کتابداري،ادوارد اونز، پاتريشيا ليزل وازد، بنديک رگاس،کتابخانه ملي ايران،1388-65000 ریال

722- مباني مرجع: فنون پرسش کاوي و پلسخ يابي از منابع مرجع،جرالد جهودا،شرکت به نشر،1387-20000 ریال

723- مباني مطالعات اطلاع رساني درک اطلاعات و محيط آن،جون لستر و والس ک. کوهلر،چاپار،1389-100000 ریال

724- مباني نشر کتاب ،عبدالحسين آذرنگ،سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني،1387-34500 ریال

725- مباني نمايه سازي،محمد رضا محمدي فر، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد،1381-21000 ریال

726- مباني نگارش علمي،دکتر يزدان منصوريان،کتابدار،1389-60000 ریال

727- مباني کامپيوتر ،رامين مهديقليخان ،انتشارات دبيزش،1380-15000 ریال

728- مباني کامپيوتر و برنامه نويسي به زبان C،حبيب رضا کاکاپي مطلق و همکاران،دبيزش،1389-40000 ریال

729- مباني کتابداري و اطلاع رساني،محمد هدايي،دانشگاه آزاد واحد اراک ،1381-30000 ریال

730- مبانی علم در آموزه های اسلامی و ظرفیت های تولید و نشر علم در ایران،دکتر محمد حسن زاده، دکتر عیسی متقی زاده،پایگاه استنادی علوم جهان اسلام،1389-45000 ریال

731- مبانی نشر کتاب،عبدالحسین آذرنگ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،1381-33000 ریال

732- مبانی، تاريخچه و فلسفه علم اطلاع رسانی (گزيده مقالات) ،گروهي از مترجمان، به کوشش عليرضا بهمن آبادي،کتابخانه ملي ايران ،1381-30000 ریال

733- متن تلمود بابلي(از کتب مقدس يهوديان) ۳۳جلد،.،.،1389-7750000 ریال

734- متون انگليسي تخصصي؛ ويژه دانشجويان علوم کتابداري و اطلاع رساني(۱) ويرايش دوم،عليرضا رستمي گومه، حسين مختاري معمار،نشر چاپار،1388-30000 ریال

735- متون اختصاصي انگليسي (۱) براي دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني،محسن عزيزي و حميد محسني،کتابدار،1389-45000 ریال

736- متون پايه يونسکو درباره جامعه اطلاعاتي ،يونسکو، کتابخانه ملي ايران،1384-10000 ریال

737- مجلس خبرگان رهبري تحليل حقوقي در جايگاه،محمد عسگري، چاپار،1386-26000 ریال

738- مجله اطلاع شناسي شماره ۲۰و۲۱،مدير مسپول دکتر حري سردبير خانم نشاط،دفتر ژژوهشهاي فرهنگي،1388-30000 ریال

739- مجله ايران شناسي(فصلنامه)/قيمت هر جلد ۲۵۰۰۰۰ ريال ،.،.،1389-250000 ریال

740- مجله(فصلنامه) ايران نامه، ۱۲۱ جلد (تا بهار ۸۵)/قيمت هر جلد ۲۵۰۰۰۰،.،.،1389-250000 ریال

741- مجموعه آزمونهاي کتابداري و اطلاع رساني،حميد محسني،کتابدار،1389-120000 ریال

742- مجموعه سازي - پيدايش ، گزينش وگسترش مواد کتابخانه اي ،ريچارد. ک. گاردنر ،آستان قدس رضوي ،1376-14000 ریال

743- مجموعه سازي درکتابخانه ها ( جلد اول : انتخاب مواد کتابخانه اي ) ،علي سينايي ،سمت ،1387-17500 ریال

744- مجموعه سازي درکتابخانه ها ( جلد دوم : سفارش وتهيه مواد کتابخانه اي )،علي سينايي ،سمت ،1387-9000 ریال

745- مجموعه سازي مشارکتي راهنماي عملي براي کتابخانه شما،جيمز بورگت، جان هار، ليندا ال.فيليپس،مرکز مدارک و نشر چاپار،1388-55000 ریال

746- مجموعه سازي منابع الکترونيکي (راهنماي عملي)،استوارت د.لي،انتشارات کتابخانه رايانه اي مشهد،1386-20000 ریال

747- مجموعه سازي و خدمات تحويل مدرک (همراه با سی دي) چاپ پنجم،حميد محسني،کتابدار،1388-65000 ریال

748- مجموعه سازي و فراهم آوري در کتابخانه ها ،دکتر محمد حسين دياني ،دانشگاه شهيد چمران ،1380-12000 ریال

749- مجموعه سوال هاي چهار گزينه اي علوم کتابداري و اطلاع رساني ويژه آزمون کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد،حسن اشرفي ريزي، چاپار،1387-70000 ریال

750- مجموعه سوال هاي کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني (جلد اول)،محمد کاردان نشاطي ،نشر پردازش گران،1387-60000 ریال

751- مجموعه سوال هاي کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني (جلد دوم)،امير متقي دادگر، علي اکبر احمدلو،بهين نگار،1387-70000 ریال

752- مجموعه سوال هاي کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني(جلد ۳)،جمشيد صادقي، مهديه سادات حيدري و افسانه زينعلي کرماني و...،پردازش،1387-50000 ریال

753- مجموعه سوالات طبقه بندي شده آزمون ورودي دکتري کتابداري،حميد قاضي زاده با همکاري سعيد غفاري،چاپار،1386-15000 ریال

754- مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،تهيه و تدوين شهرام ابراهيمي،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،1388-250000 ریال

755- مجموعه مقالات ادبي، تاريخي و تحقيقي به انضمام گزيده اشعار استاد دکتر نصرت الله کاسمي دوجلدي،فضل الله کاسمي و دکتر محمد کاسمي،نشر نوگل،1388-140000 ریال

756- مجموعه مقالات اولين همايش کتابخانه ها: مراکز مديريت دانش خرداد ۸۷ همدان،به کوشش دکتر علي اکبر فاميل روحاني،سپهر دانش،1388-50000 ریال

757- مجموعه مقالات نخستين همايش تخصصي کتابخانه ديجيتال،شرکت پارس آذرخش،انتشارات سبزان،1387-45000 ریال

758- مجموعه مقالات همايش هاي انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران دوجلدي ،به کوشش محسن حاجي زين العابديني ،کتابخانه ملي ايران،1384-40000 ریال

759- مجموعه مقالات کامليس ۴ ( تهران ، ۲۹-۳۱ خرداد ۱۳۷۴ )،،کتابخانه ملي ايران،1377-12000 ریال

760- مجموعه ي قوانين و مقررات اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي،خسرو سلجوقي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1381-20000 ریال

761- مجموعه پايان نامه هاي ايران شناسي و اسلام شناسي در دانشگاه هاي آمريکا(UMI)،.،.،1389-250000 ریال

762- مجموعه پايان نامه هاي لاتين(تاريخ ايران، قاجار، پهلوي و صفويه)۵۰۰ جلد/۳۱۵۰۰۰ريال قيمت هر عنوان،.،.،1389-315000 ریال

763- مجموعه پايان نامه هاي لاتين(حديث و علوم قرآني)۷۰ جلد/۳۱۵۰۰۰قيمت هر عنوان،.،.،1389-315000 ریال

764- مجموعه پايان نامه هاي لاتين(حقوق بين الملل)۵۰جلد/۳۱۵۰۰۰ريال قيمت هر عنوان،.،.،1389-315000 ریال

765- مجموعه پايان نامه هاي لاتين(حقوق جزا)۱۷۰ جلد/۳۱۵۰۰۰ريال قيمت هر عنوان،.،.،1389-315000 ریال

766- مجموعه پايان نامه هاي لاتين(خليج فارس)۱۵۰جلد/۳۱۵۰۰۰ريال قيمت هر عنوان،.،.،1389-315000 ریال

767- مجموعه پايان نامه هاي لاتين(فلسفه و دين)۱۰۰ جلد،.،قيمت هر عنوان،1389-315000 ریال

768- مدرسه مجازي، راهنمايي براي ايجاد کلاس درس مجازي ،مارگريتامک واي لينچ،نشر آفتاب مهر،1383-25000 ریال

769- مديريت ارتباط علمي،سيروس عليدوستي، محمود خسرو جردي و بهزاد دوران،پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران و نشر کتابدار،1388-42000 ریال

770- مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات،ترجمه رامين مولاپور، رضا مرادي، مهران کرمي،آتي نگر،1389-59000 ریال

771- مديريت اسناد الکترونيکي،غلامرضا عزيزي،سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران،1389-40000 ریال

772- مديريت اسناد الکترونيکي،غلامرضا عزيزي،کتابدار،1390-80000 ریال

773- مديريت اطلاعات،جودت الکين- درک لاو،نشر سرا،1381-13000 ریال

774- مديريت بنيادي و منسجم(پارس آذرخش)،تاليف شرکت پارس آذرخش واحد مستند سازي،چاپار،1386-24000 ریال

775- مديريت تغيير در کتابخانه ها چالشهاي سده۲۱،مجتبي کفاشيان با ويراستاري دکتر دياني ،انتشارات کتابخانه رایانه ای،1385-10000 ریال

776- مديريت خودکارسازي کتابخانه ها،رابين ت . هاربور،مرکز اطلاعات ومدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

777- مديريت دانش،گيلبرت ژروست، استفان روب و کاي رومهاردت،يسطرون،1385-40000 ریال

778- مديريت دانش در سازمان ها،کارل: فراپاپولو،نشر چاپار،1388-32000 ریال

779- مديريت دانش و علوم ارتباطات؛ پيوند ها و برهم کنش ها،به کوشش محمد حسن زاده و همکاران،نشر کتابدار،1388-100000 ریال

780- مديريت دانش ( تجربه آسيا)،موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند،لوح نگار،1387-69000 ریال

781- مديريت دانش، از ايده تا عمل،پيمان اخوان، روح الله باقري،آتي نگر،1389-60000 ریال

782- مديريت دانش، جست و جو يا توليد دانش ،دکتر محمد رضا سرکار آراني ،نشر قو،1384-22000 ریال

783- مديريت دانش(تجربه آسيا)،ترجمه شاهين طيار، محمد وفايي يگانه؛ ويراستار علي سجادي ناييني،لوح نگار،1387-69000 ریال

784- مديريت دانش: اموزه هايي از مهندسي دانش،جي ليبو ويتز،کتابدار،1388-25000 ریال

785- مديريت دانش: مفاهيم وزيرساختها (چاپ دوم)،پدکتر محمد حسن زاده،کتابدار،1387-20000 ریال

786- مديريت زمان ،راس جي،نشر مثلث،1388-27000 ریال

787- مديريت علوم، تحقيقات و فناوري (ژرسشهاي اساسي)،محمد ابويي اردکاني، اصغر اسدي و حسين غريبي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي،1387-50000 ریال

788- مديريت عملکرد (مديريان پوياي ۳)،رابرت باکال،نشر مثلث،1387-18000 ریال

789- مديريت فراهم آوري در خدمات کتابداري و اطلاع رساني،ليز چپمن،چاپار،1385-17000 ریال

790- مديريت ماخذ فارسي با اندنوت x4،ابوذر رمضاني، ابوالفضل رمضاني،کتابدار،1390-25000 ریال

791- مديريت مجلات- با سي دي،حميد محسني ،کتابدار،1378-50000 ریال

792- مديريت نشريه هاي ادواري جنبه هاي نظري و کاربردي گزينش، فراهم آوري، سازماندهي و اراپه خدمات ادواري ها(ويرايش دوم)،رحمت الله فتاحي با همکاري يزدان منصوريان،دبيزش،1386-26000 ریال

793- مديريت نظام علوم، تحقيقات و فناوري( پرسشهاي اساسي)،محمد ابويي اردکان و اصغر اسدي و...،مرکز اطلاعات و مدارک علمي،1387-50000 ریال

794- مديريت همايشهاي علمي و حرفه اي،رحمت الله فتاحي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1382-20000 ریال

795- مديريت و حفاظت از اسناد سازمانهاي غير دولتي (راهنماي عملي در قالب ۶۰ پرسش و پاسخ)،دکتر کيانوش کياني هفت لنگ،انتشارات هزاره ققنوس،1386-20000 ریال

796- مديريت و فن آوري اطلاعات،.،موسسه کتاب مهربان نشر،1383-58000 ریال

797- مديريت پيايندها براي کتابداران،اسکات ميلارد،سمت،1387-19000 ریال

798- مديريت کتابخانه الکترونيکي تحت وب با WWWisis،اندرو باکستون،دانشگاه اصفهان،1385-11000 ریال

799- مديريت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني تخصصي،فروز روشن بين،نشر صنم،1379-9500 ریال

800- مديريت کتابخانه هاي دانشگاهي ،جواد يغمايي، عليرضا اسفندياري مقدم، ناصر آصفي يزدي،مولف،1384-16000 ریال

801- مديريت کتابخانه و مراکز اطلاع رساني،حسينعلي براتي علويجه ،اصفهان - مولف،1390-60000 ریال

802- مديريت کتابخانه و نظام اطلاع رساني( نظريه و عمل)،موهيندر سيننق،نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1388-45000 ریال

803- مديريت کميته ها در سازمان ،اصغراسدي ،مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،1385-30000 ریال

804- مدیریت بانکهای اطلاعاتی،الکساندر گیداش؛ هنری اف کورت؛ آبراهام سیلبرشاتس،سروش،1381-11000 ریال

805- مدیریت مجلات،حميد محسنی،کتابدار،1385-25000 ریال

806- مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی،رابرت دی استوارت، باربارا بی موران،کتابدار،1390-120000 ریال

807- مذاکره و قرارداد براي منابع اطلاعاتي ديجيتالي،فيونا دورانت،کتابدار،1389-40000 ریال

808- مربي کارآمد (مديريان پوياي ۷)،مارشال ج. کوک،نشر مثلث،1388-18000 ریال

809- مرجع شناسي عمومي لاتين ،دکتر زاهد بيگدلي،سمت،1387-16000 ریال

810- مرجع شناسي عمومي لاتين،دکتر مهردخت وزيرپور کشميري،کتابدار،1386-20000 ریال

811- مرجع شناسي عمومي لاتين(چاپي-اينترنتي)،بابک پرتو و رحيم عليجاني،نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور و نشر چاپار،1388-50000 ریال

812- مرجع شناسي عمومي و تخصصي،ويليام اي کتس، به کوشش حميد محسني،کتابدار،1390-120000 ریال

813- مرجع شناسي فارسي عمومي (فارسي -عربي) چاپ دوم با تجديد نظر،قاسم صافي،موسسه فرهنگي سپهر سخن و همکاران،1385-20000 ریال

814- مرجع شناسي لاتين،کريشان کومار،کتابدار،1389-80000 ریال

815- مرجع شناسي، شناخت خدمات وکتابهاي مرجع ،نورالله مرادي ،فرهنگ معاصر،1387-46000 ریال

816- مرجع شناسی اسلامی (معرفی مهم ترین مراجع چاپی و الکترونیکی)-چاپ دوم،افشین موسوی چلک، کتابدار،1389-35000 ریال

817- مرجع شناسی (تخصصی و عمومی فارسی و غیر فارسی) با قاب،ویلیام ای کتس،کتابدار،1390-220000 ریال

818-

819-

820-

821- مرجع کاربردي فناوري اطلاعات،سعيد حاجبي و دادبه شاددل،کاوش پرداز،1387-78000 ریال

822- مرزهاي نو در اطلاع رساني : گزيده مقالات هجدهمين کنفرانس بين المللي اطلاع رساني پيوسته ۸-۶ دسامبر ۱۹۹۴ لندن ،به کوشش :علي اصغر شيري و ديگران... ،انتشارات چرتکه ،1375-9500 ریال

823- مروري کوتاه بر تاريخ کتاب در ايران از آغاز تا کنون،محمد حسن رجبي،انتشارات اطلاعات،1388-10000 ریال

824- مسائل مجموعه سازی در کتابخانه های ایران (مجموعه مقاله های چهارمین همایش ادکا)،به کوشش ابراهیم افشار زنجانی، ملیحه عربخانی،کتابدار،1390-70000 ریال

825- مشاهير در کتابداري و اطلاع رساني،دکتر زهرا موسوي زاده ،نشر چاپار با هکاري نشر همارا،1389-55000 ریال

826- مشاوره اطلاعاتي (اصول، روش ها و فنون)،عليرضا نوروزي و خاليد ولايتي،چاپار،1388-40000 ریال

827- مصاحبه در بخش مرجع کتابخانه ،الاين زارمبا جنريش و ادوارد جي . جنريش ،انتشارات دانشگاه شهيد چمران ،1380-6000 ریال

828- مطالعات سنجش کمي(کتاب سنجي، علم سنجي، اطلاع سنجي و وب سنجي)،رحيم عليجاني و نوراللهکرمي،چاپار،1387-30000 ریال

829- مطالعه در عصر ديجيتال،فاطمه نادري، دکتر احمدشعباني، دکتر محمد رضاعابدي،چاپار،1389-20000 ریال

830- مطبوعات کتابگزار؛ تاريخ نشريه هاي ادواري حوزه کتاب در ايران (جلد اول)،سيد فريد قاسمي،خانه کتاب،1382-50000 ریال

831- مطبوعات کتابگزار؛ تاريخ نشريه هاي ادواري حوزه کتاب در ايران (جلد دوم)،سيد فريد قاسمي،خانه کتاب،1382-50000 ریال

832- معاملات روزانه بازار ارز،katey lien،تجارت گستران اکباتان،1387-60000 ریال

833- معجم النحو (فرهنگ الفبايي نحو عربي- فارسي،عبدالغنب دقر،نشر چاپار،1389-75000 ریال

834- معناشناسی و بازیابی اطلاعات(هفت گفتار)،دکتر جعفر مهراد و محمد رضا فلاحتي فومني ،انتشارات کتابخانه رايانه اي مشهد،1384-20000 ریال

835- مفاهيم بازيابي اطلاعات ،ميراندا لي پايو ،دانشگاه فردوسي مشهد ،1380-22500 ریال

836- مفاهيم نوين اطلاع رساني،عباس گيلوري، چاپار،1378-14000 ریال

837- مفاهيم و روشهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات ،دکتر محمد حسين دياني ودکتر محمدرضا داور پناه ،دانشگاه فردوسي مشهد ،1381-8000 ریال

838- مقالات کتابخانه هاي عمومي ايفلا(ميلان،ايتاليا۲۰۰۹)،ويراستهدکتر مهرداد نيکنام،نهادکتابخانه هاي عمومي کشور،1389-40000 ریال

839- مقاله نامه اسطوره و آيين،بابک پرتو، محمدرضا نيازمند،کتابدار،1389-90000 ریال

840- مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي،غلامرضا عزيزي،انتشارات دبيزش،1387-22000 ریال

841- مقدمه اي بر آرشيو ،دکتر محمد حسين دياني ،دانشگاه فردوسي مشهد ،1381-8000 ریال

842- مقدمه اي بر اثر مرجع جلد ۱ : منابع مرجع پايه ،ويليام اي. کتز، انتشارات دانشگاه تبريز،1383-35000 ریال

843- مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني(چاپ۱۴)،دکتر محمد رضا حافظ نيا،سمت،1387-31000 ریال

844- مقدمه اي بر شناخت اسناد آرشيوي،غلامرضا فدايي عراقي،سمت،1388-23500 ریال

845- مقدمه اي بر فناوري اطلاعات (ويراست دوم)،افريم توربان، کلي رينر، ريچارد پاتو،شرکت ناقوس انديشه،1386-80000 ریال

846- مقدمه اي بر نمايه سازي و چکيده نويسي،زهرا کاظم پور،نشر چاپار،1388-45000 ریال

847- مقدمه اي بر هويت کتابداري و اطلاع رساني،غلامرضا فدايي،نهادکتابخانه هاي عمومي کشور،1389-60000 ریال

848- مقدمه اي بر وب سنجي:تحقيقات کمي وب در علوم اجتماعي،مايکل ثلوال،کتابدار،1389-40000 ریال

849- مقدمه اي بر يادگيري الکترونيکي،محمود بابايي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران و نشر چاپار،1389-50000 ریال

850- مقدمه اي بر پيايندها و نشريه هاي ادوراي،اسکات ميلارد،نشر دبيزش،1387-35000 ریال

851- مقدمه اي بريادگيري الکترونيکي،محمود بابايي،نشر چاپار،1389-50000 ریال

852- مميزي کتاب-پژوهشي در ۱۴۰۰سند مميزي کتاب در سال ۱۳۷۵،دکتر احمد رجب زاده،انتشارات کوير،1381-40000 ریال

853- منابع ارجاع اماده:آلمانک ها، سالنامه ها، نشان نامه ها،دستنامه ها(مجموعه مرجع ۳)،ويليام اي،کتز،کتابدار،1384-12000 ریال

854- منابع اطلاعاتي براي پاسخگويي به سوالات پزوهشي،وجيهه حسيني زير نظر دکتر مهري پري رخ،نشر کتابدار،1388-17000 ریال

855- منابع اطلاعاتي در حوزه هاي مديريت، اقتصاد و بودجه،دکتر محمد حسن زاده و محمد افشاري زنجاني،کتابدار،1389-90000 ریال

856- منابع اطلاعاتی در حوزۀ پزشکی و سلامت،دکتر محمد حسن زاده، فاطمه نویدی،کتابدار،1390-70000 ریال

857- منابع الکترونيکي و توسعه مجموعه کتابخانه ،سول اچ.لي،چاپار،1383-15000 ریال

858- منابع جغرافيايي، زندگي نامه اي و دولتي (مرجع ۷)،ويليام اي کتس ،نشر کتابدار،1386-30000 ریال

859- منظومه تهران ،م-ع. سپانلو،فرهنگ معاصر،1384-28000 ریال

860- منظومه طنز فلسفي فضولي نامه امين،سيد حسن امين،دايره المعارف ايرانشناسي،1389-20000 ریال

861- مهارت در فرآيند گزارش گيري(پارس آذرخش)،تاليف شرکت پارس آذرخش واحد مستند سازي،چاپار،1386-10000 ریال

862- مواد و خدمات کتابخانه اي براي بزرگسالان نوسواد،زهره ميرحسيني ،سمت،1383-9000 ریال

863- مواد وخدمات کتابخانه : براي نوسوادان ، کودکان و نوجوانان ،دکتر محمد حسين دياني ،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1380-5000 ریال

864- مورون،پتمن سناتيراجا،سلمان،1388-45000 ریال

865- ميز مرجع مجازي( مرجعي براي آينده)،آر.ديويدلنکس-الين چي.ابلس-مارين دوماس وايت- سيرا ان.هاکو،چاپار،1388-45000 ریال

866- نامهاي اسلامي ،آنه ماري شيمل ،کتابخانه ملي ايران،1376-4800 ریال

867- نان قديم،محمد حيدر نژاد،خورشيد باران،1387-70000 ریال

868- نان و کتاب،محمد رضا حکيمي،دليل ما،1384-8500 ریال

*869- نرم افزارهاي کد منبع باز کتابداري و اطلاع رساني،علي اصغر شريفي نيا، فرشته سپهر،کتابدار،1390-50000 ریال

*870- نرم افزارهای کتابخانه ای در ایران،دکتر محسن حاجی زین العابدینی، فاطمه پازوکی، سیروس داودزاده سالستانی،کتابدار،1390-95000 ریال

871- نسل چهارم R&D مديريت دانش، فناوري و نوآوري ،ويليام. ال ميلر-لانگدون موريس ،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي ،1384-18000 ریال

872- نشانه شناسي رسانه ها(چاپ دوم)،مارسل دانسي،چاپار و آنسيه نما،1388-55000 ریال

873- نشانه مولف براي استفاده در رده بندي کتابخانه کنگره (ويراست چهارم)،پوري سلطاني و زهره علوي ،کتابخانه ملي ايران،1382-4000 ریال

*874- نشانه مولف فارسي، جدول سه رقمي مبتني بر کاتر-سن برن،امير مسعود نيکبخت جم؛ با مقدمه و ويراستاري پوري سلطاني[ويراست۳]،کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1390-45000 ریال

875- نشر و انقلابی در راه: همراه با گفتاري چند در زمينهء دانشنامه نگاري و ويرايش ،عبدالحسين آذرنگ،جهان کتب،1389-70000 ریال

876- نصب و راه اندازي شبکه در محيط ويندوز(xp.server2003&server2008)، رحيم شهبازي،کتابدار،1389-70000 ریال

877- نظام ملي اطلاع رساني دانشگاهي،دکتر فاطمه زنديان،نشر چاپار،1387-25000 ریال

878- نظام ملي اطلاع رساني : تشکيلات، برنامه ريزي و توسعه ،.،مرکز اطلاع رساني وخدمات علمي جهاد سازندگي ،1376-9500 ریال

879- نظام هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات، خاستگاه، توسعه و کاربرد ها،ا. استون پوليت،کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي شيراز،1383-22000 ریال

880- نظامهاي اطلاعاتي و مفاهيم مرتبط،رحيم عليجاني،نشر چاپار،1387-25000 ریال

881- نظامهاي بازيابي اطلاعات؛ ويژگيها، آزمون، ارزيابي،فردريک ويلفرد لنکستر،نويد شيراز،1379-16500 ریال

882- نظامهاي رايانه اي يکپارچه کتابخانه اي،رحمت الله فتاحي،کتابخانه ملي ايران،1382-14000 ریال

883- نظامهاي همکاري بين کتابخانه اي،نرگس نشاط،سمت،1379-4000 ریال

884- نظريه سازي در تحقيقات علوم اجتماعي،دکتر محمد حسين دياني،انتشارات کتابخانه رايانه اي،1387-30000 ریال

885- نظريه هاي ارتباطات جلد۲،پل کوبلي،پژوهشگاه مطالعات فرهنگي اجتماعي،1387-80000 ریال

886- نظريه هاي ارتباطات جلد ۱،پل کوبلي،پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي،1387-90000 ریال

887- نظريه هاي ارتباطات جلد۴،پل کوبلي،پژوهشکده مطالعات فرهنگي اجتماعي،1387-130000 ریال

888- نظريه هاي ازتباطات جلد۳،پل موبلي،پژوهشکده مطالعات فرهنگي اجتماعي،1387-86000 ریال

889- نظريه هاي رفتار اطلاعاتي،کرن اي. فيشر، ساندا اردلز،کتابدار،1387-100000 ریال

890- نظریه های جامعه اطلاعاتی،فرانک وبستر،قصیده سرا،1383-35000 ریال

891- نقش آموزشی کتابداران دانشگاهی برای آینده ،فريده رفيعي ، دبيزش ،1384-11000 ریال

892- نمايه استنادي علوم ايران،دکتر جعفر مهراد. دکتر محمد حسن دياني [...و ديگران]،نشر چاپار،1386-10000 ریال

893- نمايه سازي ماشيني ،شهرزاد نياکان،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1383-10000 ریال

894- نمايه سازي ماشيني،شهرزاد نياکان،کتابدار،1390-30000 ریال

895- نمايه سازي موضوعي ، نمايه سازي مفهومي،دگتر عليرضا نوروزي-خاليد ولايتي،چاپار،1389-50000 ریال

896- نمايه سازي همارا مفاهيم و روش ها (ويراست سوم)،علي آقا بخشي،چاپار،1387-20000 ریال

897- نمايه سازي و چکيده نويسي، مباني نظري و عملي(چاپ دوم)،اف دبليو لنکستر،چاپار،1388-100000 ریال

898- نمايه سازي و چکيده نويسي:کاربردها،پيشرفت ها، تنگناها، راهکارها: مجموعه مقالات يازدهمين همايش سراسري انجمن علمي-دانشجويي کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه الزهرا(س)۲۹ و ۳۰ ارديبهشت ۸۹،به کوشش رويا برادر، زهره احمدي فرد،کتابدار،1390-70000 ریال

899- نمايه سازي کتاب راهنمايي براي ناشران.نمايه سازان. نويسندگان و مترجمان ويرايش دوم،عليرضا نوروزي،نشرچاپار،1386-30000 ریال

900- نمايه نامه ها و چکيده نامه ها (مرجع ۶)،ويليام.اي. کتس،نشر کتابدار،1386-30000 ریال

901- نو نو ... و چهار نمايشنامه ديگر(چاپ تمام شد)،ابراهيم رهبر،کتابدار،1383-0 ریال

902- نوروز، جشن نوزایی آفرینش،علی بلوکباشی،دفتر پژوهشهای فرهنگی،1380-25000 ریال

903- نوري در دل شب(کتابخانه چيست و کتابدار کيست)،معصومه علويان قوانيني،انتشارات قوانين،1381-35000 ریال

904- نويسنده و کتاب (مجموعه مقالات) گزيده مقالات مجله رودکي(۱۳۵۰-۱۳۵۷)،آندره موروا و همکاران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1381-8000 ریال

905- نکته هاي ويرايش،علي صلح جو،نشر مرکز،1387-39000 ریال

906- نگارش مقاله و گزارش ساير انتشارات علمي،دکتر زهير حياتي و رحيم عليجاني،چاپار،1386-28000 ریال

907- نگاهي به وضعيت مطالعه در دوران تحول کشور استوني،دکتر غفور اماني،انتشارات تراز،1380-4200 ریال

908- نگهداري اسناد،آن پدرسون،سازمان اسناد ملي ايران،1380-25000 ریال

909- نگهداري منابع ديداري و شنيداري: نوارهاي مغناطيسي،وحيد طهراني پور و هدي چوبک،کتابدار،1387-50000 ریال

910- همايش نامه(مجموعه مقالات همايش انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران)جلد سوم،گرد آورنده محسن حاجي زين العابديني،چاپار و انجمن کتابداري،1389-80000 ریال

911- همکاري علمي پژوهشي( جامعه شناسي همکاري علمي)،عليرضا نوروزي و خاليد ولايتي،نشر چاپار،1388-30000 ریال

*912- همگرایی رایانش ابری و معماری خدمت گرا،دکتر بابک اخگر، دکتر امین حکیم، دکتر وحید عماداسلام اسکویی، دکتر محمد حسن زاده،کتابدار،1390-70000 ریال

913- هندبوک مديريت کيفيت جوران ۵جلدي،زير نظر پورفسور جوزف جوران،انتشارات مديريت و کيفيت،1388-9500000 ریال

914- واژه شناسي،رولان الوپر،پژو هشگاه اطلاعات و مدارک علمي،1387-18000 ریال

915- واژه نامه کامپيوتر انگليسي - فارسي ،محمدرضا محمدي فر،فرهنگ معاصر،1381-56000 ریال

916- واژه نامه جيبي علوم کتابداري و اطلاع رساني ،دکتر فاطمه اسدي کرگاني ، کتابدار،1380-20000 ریال

917- واژه نامه روزنامه نگاري،محمدرضا محمدي فر، وزارت فرهنگ و ارشاد،1380-11500 ریال

918- واژه نامه شيمي صنعتي ،فرهاد حاتم جعفري و شاهرخ جهاندار، کتابدار،1381-30000 ریال

919- واژه نامه علم اطلاعات،حميد محسني،کتابدار،1389-50000 ریال

920- واژه نامه علوم کتابداري و اطلاع رساني ،دکتر فاطمه اسدي کرگاني ، کتابدار،1380-20000 ریال

921- واژه نامه فني دانشيار(انگليسي - فارسي)،محمد رضا افضلي،دانشيار،1384-39000 ریال

922- واژه نامه مقايسه اي اختلافات املايي انگليسي آمريکايي وبريتانيايي، اسماعيل اکبري، شهرياري ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1385-30000 ریال

923- واژه نامه مهندسي عمران و معماري (انگليسي- فارسي)چاپ دوم،محمد رضا افضلي،دانشيار،1384-69000 ریال

924- واژه نامه نسخه شناسي و کتاب پردازي،حسن هاشمي ميناباد،فهرستگان،1379-25000 ریال

925- واژه نامه ها(مجموعه مرجع ۲)،ويليام آي،کتز،کتابدار،1384-10000 ریال

926- واژه نامه ورزش،محمود شالچي طوسي و ديگران...،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1384-75000 ریال

927- واژه نامه ويراستاران،محمدرضا محمدي فر،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1377-12500 ریال

928- واژه نامه پايه کتابداري، اطلاع رساني و فناوري اطلاعات(ويژه دانشجويان کارشناسي و شرکت کنندگان در آزمون کارشناسي ارشد)،زهرا تهوري، به راهنمايي و ويراستاري رحمت ا... فتاحي ،کتابدار،1385-30000 ریال

929- واژه پرداز ورد، مهارت دوم: گواهینامه بین المللی راهبردی کامپیوتر،موسی جعفربیگلو، کتابدار،1385-25000 ریال

*930- واژه پرداز ورد2010: مرجع کامل و آموزش گام به گام به انضمام اصول و قواعد تایپ،علی اکبر سرپرست، بی بی رقیه حسینی،کتابدار،1390-180000 ریال

931- واژگان اصول و روش تحقیق،نرجس جواندل،انتشارات دانشگاه قم،1381-10000 ریال

932- واژگان فارسی در انگلیسی: تبادل فرهنگها و زبانها،احمد میرفضائلیان،فرهنگ معاصر،1381-24000 ریال

933- واژگان کابداري ۲ جلدي،ابوالفضل هاشمي،نشر دبيزش،1387-250000 ریال

934- وب سايت خوب براي بچه هاي خوب،محمد رامين نادري و مهدي زاهدي،نشر کتابدار،1388-12000 ریال

935- وب سايت کتابخانه هاي دانشگاهي (مجموعه مقالات)،به کوشش افشين موسوي چلک، سيد علي اصغر رضوي و ميترا قياسي،نشر کتابدار،1388-60000 ریال

936- وب سايتهاي کتابخانه اي توليد مجموعه ها و سرويس هاي آن لاين،ويلسون پايولا،مترجم،1385-15000 ریال

937- وب پنهان( راهنماي گام به گام جستجوي اطلاعات عميق از اينترنت)،مورين هنينجر،نشر چاپار با همکاري نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1389-75000 ریال

938- وبلاگ براي کتابداران و اطلاع رسانان همراه با(cd)،داود محمدي فر و محمد ايرانشاهي ،لبخوان-چاپار،1385-20000 ریال

939- وضعيت تحقيق در جامعه اطلاعاتي ،يونسکو،کتابخانه ملي ايران،1384-7000 ریال

940- ويراستاران با نويسندگان سخن ميگويند،جودي مندل ،انتشارات کوير،1382-33000 ریال

941- ويندوز ويستا مرجع سريع و گام به گام،نانسي موير، برايان ليوينگ استون و ژاول تروت،کتابدار،1389-80000 ریال

942- يادگيري الکترونيکي و آموزش و پرورش ،رحيم عبادي ،نشر آفتاب مهر،1383-12000 ریال

943- يادگيري الکترونيکي در قرن ۲۱،محمد عطاران ،موسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس ،1383-24000 ریال

944- يادگيري الکترونيکي و کتابخانه هاي ديجيتال،جان سيکر،کتابدار،1390-65000 ریال

945- يادگيري خلاق درک خلاقانه و به خاطر سپا ري هميشگي تمامي مطا لب(دوجلدي)،فتح ا... شجري،انجمن قلم ايران،1379-78000 ریال

946- پايان نامه دانشگاهي،امبرتو اکو،سروش دانش،1390-70000 ریال

947- پردازش زبان و بازيابي و بازيابي اطلاعات،دکتر جعفر مهراد و مريم ناصري،مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و نشر چاپار،1387-20000 ریال

948- پردازش و بازيابي اطلاعات از طريق سرويس جستجو (پارس آذرخش)،تاليف شرکت پارس آذرخش واحد مستند سازي،چاپار،1386-26000 ریال

949- پروژه های چند رسانه ای در کلاس درس (راهنمای طراحی و ارزشیابی)،تیموثی. دی. گرین ، ابی براون،موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند،1385-12000 ریال

950- پوستر ال سي،.،نشر کتابدار،1383-10000 ریال

951- پوستر ديوپي،.،نشر کتابدار،1383-10000 ریال

952- پژوهش در کتابداري و اطلاع رساني: رويکردها، رويه ها و کاربردها(مجموعه مقالات همايش تربيت معلم)،به کوشش: دکتر نصرت رياحي نيا،کتابدرا،1388-35000 ریال

953- پژوهش در کتابداري و اطلاع رساني: رويکردها، رويه ها و کاربردها(مجموعه مقالات)،زير نظر دکتر نصرت رياحي نيا،کتابدار،1389-35000 ریال

954- پژوهش و نگارش(روش تحقيق و مرجع شناسي در ادبيات فارسي)،حسين علي يوسفي، چاپار،1382-22000 ریال

955- پژوهش، پژوهشگري و پژوهشنامه نويسي دوجلدي،دکتر خليل ميرزايي،جامعه شناسان،1390-160000 ریال

956- پژوهشگران معاصر ايران ۵،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1381-42000 ریال

957- پژوهشگران معاصر ايران ۱،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1382-36000 ریال

958- پژوهشگران معاصر ايران ۱۰،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1386-70000 ریال

959- پژوهشگران معاصر ايران ۲،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1384-48000 ریال

960- پژوهشگران معاصر ايران ۳،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1384-46000 ریال

961- پژوهشگران معاصر ايران ۴،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1381-46000 ریال

962- پژوهشگران معاصر ايران ۶،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1382-85000 ریال

963- پژوهشگران معاصر ايران ۷،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1383-47000 ریال

964- پژوهشگران معاصر ايران ۸،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1384-48000 ریال

965- چارچوب نظري مديريت دانش ،اصغر محمدي فاتح، محمد صادق سبحاني، داريوش محمدي،پيام پويا،1387-30000 ریال

966- چالش هاي حقوقي ، اخلاقي و اجتماعي فضاي رايانه اي ،بابک در بيگي ،خانه کتاب ،1380-14500 ریال

967- چلش هاي اخلاقي در عصر اطلاعات،عليرضا ثقه الاسلامي،نشر چاپار و انتشارات هما،1388-45000 ریال

968- چهل و هشتمين کنگره فيد ،زير نظر دکتر حسين غريبي - به همت ملوک السادات بهشتي ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-30000 ریال

969- چون و چرايي در باب سياستهاي نشر کتاب ،عبدالحسين آذرنگ، کتابدار،1380-40000 ریال

970- چکيده پايان نامه هاي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي الزهراء(۱۳۸۳-۱۳۸۶)،دکتر سعيد رضايي شريف آبادي و لعبت درخشاني،نشر کتابدار،1387-30000 ریال

971- چگونه مطالعه کنيم؟ و مهارت هاي کسب موفقيت در دانشگاه،آلن ماندساک، جيمز ديز، الين ديز؛ ترجمه مرضيه مجلسي انباردان،نشر وزرا،1388-40000 ریال

972- ژورنال امريکن اريانته سوسايتي/۱۲۳جلد،.،.،1389-315000 ریال

973- کار تيمي (مديريان پويا ۵)،مايکل مگين،نشر مثلث،1388-18000 ریال

974- کار و کسب کتاب: گذشته، حال و آينده نشر،جيسن اپستاين،قدياني،1382-15000 ریال

*975- کارآموزی در کتابداری و اطلاع رسانی،نصرت ریاحی نیا، عاصفه عاصمی؛ ویراست عادله عاصمی،کتابدار،1390-30000 ریال

976- کاربرد آمار در پژوهش هاي کتابداري و اطلاع رساني با استفاده از SPSS (با سي دي)،علیرضا هویدا،کتابدار،1387-65000 ریال

977- کاربرد ريز کامپيوتر در کتابخانه ها،ريچارد ام. کسر و کليفتون اچ. حونز،امير کبير،1370-2000 ریال

978- کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي(جي آي اس) در خدمات کتابداري پاطلاع رساني،داتاتراي نارايان فادکه،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1388-30000 ریال

979- کاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) در پژوهش هاي سازماني ،دانيل تپودورسکو،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1385-25000 ریال

980- کاربرد علوم رفتاري و ارتباطات، در خدمت رضايت و تکريم مشتري(ويژه کليه شرکت ها و موسسات توليدي و خدماتيو...)،بهرام کارخانه اي ،دبيزش- انتشارات فرم بند،1383-15000 ریال

981- کاربرد مواد و تجهيزات ديداري-شنيداري در کتابخانه ها،فاطمه باقري ،نشر چاپار،1387-28000 ریال

982- کاربرد نظريه هاي ارتباطات،سون ويندال، بنو سيگنايتزر، جين اولسون،جامعه شناسان،1387-80000 ریال

983- کاربرد واژه ها و اصطلاحات کتابداري و اطلاع رساني در جملات انگليسي(ويرايش دوم)،حسين مختاري معمار، چاپار،1387-45000 ریال

984- کارنامه غني تحولات عصر پهلوي،سيد حسن امين،دايره المعارف ايران،1388-60000 ریال

985- کارنامه پژوهشی: مجموعه مقالات طرحهای پژوهشی کاربردی در مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی،حمید محسنی،مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی،1381-20000 ریال

986- کارکنان با انگيزه،آن بروس،نشر مثلث،1387-17000 ریال

987- کاغذ ،عليرضا پورممتاز و شهره مدرسي تهراني ،خانه کتاب ،1380-35000 ریال

988- کامپيوتر براي کتابداران و اطلاع رسانان با سي دي ،داود محمدي فر و محمد آباقري ،چاپار،1385-40000 ریال

989- کتاب امروز،سيد فريد قاسمي،انتشارات امير کبير،1387-12000 ریال

990- کتاب علم ايران ۱۳۸۴-۱۳۸۲،دکتر جعفر مهراد و روءيا مقصودي دريه،مرکز منطقه اي و چاپار،1387-120000 ریال

991- کتاب و فناوري اطلاعات (چکيده مقالات) ،دبير خانه گردهماي،خانه کتاب،1380-7000 ریال

992- کتاب و کتابخانه در ايران باستان( از فرهنگ شفاهي تا فرهنگ مکتوب)،مه لقاسادات،مرکز باستان شناسي اسلام و ايران،1388-25000 ریال

993- کتاب چيست.کتابخوان کيستو کتابخانه کجاست،حميده قربانعلي زاده،اقاقي،1380-5000 ریال

994- کتابخانه الکترونيکي،دکتر غلامرضا مومن زاده،انتشارات نويد شيراز،1387-27000 ریال

995- کتابخانه در ايران،محمدحسن رجبي،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1381-18000 ریال

996- کتابخانه ديجيتالي، مباني نظري ،‌ محتوا، ساختار، سازماندهي، استانداردها و هزينه ها ،فاطمه نبوي ،آستان قدس رضوي،1384-20000 ریال

997- کتابخانه ملي کشاورزي آمريکا(معرفي يکي از بزرگترين مراکز اطلاع رساني کشاورزي جهان)،لن کري،سالي سين،سوزان فوکيت و همکاران،سازمان تحقيقات و آموزش ترويج کشاورزي،1386-8500 ریال

998- کتابخانه ها و سواد اموزي،دبرا ويلکاکس جانسون با همکاري جنيفرا.سول،دانشگاه فردوسي مشهد،1373-5500 ریال

999- کتابخانه هاي آموزشگاهي - راهنمايي براي معلم - کتابدار،کالين ري ،دبيرخانه هيات امناي کتابخانه هاي عمومي،1375-4500 ریال

1000- کتابخانه هاي آموزشگاهي درمدرسه ي کتابخانه- مدار ،دکتر نرگس نشاط- دکتر عباس حري ،شبکه کتاب،1383-20000 ریال

1001- کتابخانه هاي آموزشگاهي و نقش آن در ايجاد عادت به مطالعه،توران ميرهادي (خمارلو)،کتابدار،1383-10000 ریال

1002- کتابخانه هاي آموزشگاهي پويا سازي نظام آموزشي (همايش اردبيهشت ۸۸مشهد)،زير نظر مهري پريرخ و شعله ارسطو پور،نشر کتابدار،1388-140000 ریال

1003- کتابخانه هاي آينده ،مايکل باکلند، کتابدار،1379-30000 ریال

1004- کتابخانه هاي الکترونيکي و کتابداران مرجع/ مجموعه مرجع ۴ ،ويليام اي. کتس،کتابدار،1384-13000 ریال

1005- کتابخانه هاي ديجيتال،سيدمحمد کاردان نشاطي،چاپار،1382-13000 ریال

1006- کتابخانه هاي ديجيتال در عصر اطلاعات الکترونيکي (جهاد)،کريشان گوپال،پژوهشکده مهندسي جهاد،1382-25000 ریال

1007- کتابخانه هاي ديجيتال (نشر کتابدار)،ويليام آرمز ،نشر کتابدار،1380-50000 ریال

1008- کتابخانه هاي ديجيتالي در عصر اطلاع رساني الکترونيکي،کريشان کوپال،چاپار،1382-20000 ریال

1009- کتابخانه هاي عمومي کشور، تنگناها/توانمندي ها و راهکارها( مجموعه مقالات نهمين همايش)،به کوشش: مهدي شقاقي،نهاد تابخانه هاي عمومي، چاپار،دانشگاه الزهراء،1388-40000 ریال

1010- کتابخانه هاي مدارس و نقش آنها در ايجاد عادت مطالعه در دانش آموزان،غفور اماني وفريده آذر نويد،انتشارات تراز،1380-9000 ریال

1011- کتابخانه هاي مدارس(تاريخچه، اهداف، وظايف، خدمات، استانداردها وتوصيه ها)ويژه مديران مدارس و ...،سوسن عباسي هرمزي،نشر شهر،1386-22000 ریال

1012- کتابخانه هاي مساجد ايران از آغاز تا کنون،ابوالفضل هاشمي-عباس گيلوري،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد؛ستاد عالي کانون فرهنگي هنري مساجد،1383-12000 ریال

1013- کتابخانه هاي ملي در جهان ،سيدعلي کسايي ،کتابخانه ملي ايران،1379-4800 ریال

1014- کتابخانه های دیجیتالی؛ گزیده مقالات همایش سراسری به سوی کتابخانه های دیجیتالی: تغییر یا تحول کتابخانه های سنتی،سعید رضایی شریف آبادی،دبیزش،1381-8000 ریال

1015- کتابخانه و کتابداري: مقالاتي در توسعه مفاهيم و تاريخ،احمد شعباني،پرسش،1380-9500 ریال

1016- کتابخانه وکتابداري (چاپ نهم)،علي مزيناني ،سمت ،1389-46500 ریال

1017- کتابخانه ي مدرسه نقش آموزشي متخصص رسانه،بتي پي کيلور ، ويليام دي تيلور،چاپار،1385-15000 ریال

1018- کتابداري براي کتابخانه هاي عمومي،مدارس و ...،ابوالفتح احمد زاده،باران انديشه،1384-30000 ریال

1019- کتابداري مدني بازنگري در رسالت اجتماعي کتابخانهء عمومي،رونالد بي. مک کيب،چاپار،1388-35000 ریال

1020- کتابداري و اطلاع رساني پزشکي و جامعه پزشکي (مجموعه مقالات دومين همايش)،زير نظر يوسف پور خوشبخت،کتابدار،1388-60000 ریال

1021- کتابشناسي روانشناسي و علوم وابسته(چ ۲)،تهيه کننده دکتر حسن کياني،دانشگاه الزهراء و چاپار،1388-20000 ریال

1022- کتابشناسي تاريخ ايران ،مهيندخت حافظ قرآني ،کتابخانه ملي ايران،1375-16000 ریال

1023- کتابشناسي توصيفي دکتر سيد جعفر شهيدي،لعبت درخشاني زير نظر دکتر محمد سرور مولايي،نشر کتابدار،1388-15000 ریال

1024- کتابشناسي حضرت محمد (ص)،مهري دالايي،کتابدار،1386-30000 ریال

1025- کتابشناسي رمان و مجموعه هاي داستاني مترجم،زير نظر مهدي افشار-پديد آورنده فاطمه کنارسري،وزارت فرهنگ و ارشاد ،1377-39500 ریال

1026- کتابشناسي ها/ مجموعه مرجع ۵ ،ويليام اي. کتس،کتابدار،1384-12000 ریال

1027- کتابشناسي گزيده براي کودکان و نوجوانان و کتابخانه هاي آموزشگاهي (مقطع دبستان)،علي گلشن و مسعود ناصري،کتابدار،1387-15000 ریال

1028- کتابشناسي گزيده براي کودکان و نوجوانان و کتابخانه هاي آموزشگاهي (مقطع دبيرستان)،اعظم محبوبي و فرمهر منجزي،کتابدار،1387-20000 ریال

1029- کتابشناسي گزيده براي کودکان و نوجوانان و کتابخانه هاي آموزشگاهي (مقطع راهنمايي)،علي گلشن مسعود ناصري،کتابدار،1387-15000 ریال

1030- کتابشناسي گزيده براي کودکان و نوجوانان و کتابخانه هاي آموزشگاهي (مقطع پيش دبستان)،علي گلشن مسعود ناصري،کتابدار،1387-15000 ریال

1031- کتابشناسي گزيده توصيفي کتابداري ( فارسي - انگليسي ) ،نصرت رياحي نيا،سمت ،1379-2200 ریال

1032- کتابشناسی توصیفی روش پژوهش(چاپ دوم)،زهرا مجدي،کتابدار،1386-15000 ریال

1033- کتابنامه تاريخ پزشکي اسلامي،محمد رضا شمس اردکاني، فريد قاسملو و ...،فرهنگستان علوم،1387-180000 ریال

1034- کتابهاي مناسب غير درسي همخوان با کتابهاي درسي علوم تجربي مقطع دبستان،سيد مهدي قطبي،نشر کتابدار،1388-20000 ریال

1035- کساني که جامعه را مي شناسند،عباس حری،نشر ديبايه؛ نشر آناهيد،1384-13000 ریال

1036- کليات علم اقتصاد (ويژه استادان و دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني)،دکتر مسعودگلزاري،انتشارات کتابدار،1386-30000 ریال

1037- کودک و مطالعه،جواد يغمايي و محمد خندان ، کتابدار،1383-40000 ریال

1038- کپي رايت در کشورهاي پيشرفته صنعتي ،غلامرضا لايقي ،خانه کتاب،1381-15000 ریال

1039- گام به گام با اينترنت ،محمود حافظيان ، دبيزش ،1378-4800 ریال

1040- گام هاي اصلي در نشر کتاب (ويراست دوم)،عبدالحسين آذرنگ،ققنوس،1385-21000 ریال

1041- گامهاي نو در ارايه خدمات کتابداران مدرسه ها؛ توصيه هاي ساده براي متخصصان کتابداري و فن آوري آموزشي در مدرسه،آن ام. واسمن،دبيزش،1384-28000 ریال

1042- گامي در ادبيات کودکان و نوجوانان ،سعيد غفاري ، دبيزش،1379-15000 ریال

1043- گامي در سواد آموزي:آموزش بزرگسالان و نوسوادان(مواد وخدمات کتابخانه براي بزرگسالان نوسواد) ويرايش دوم،سعيد غفاري، چاپار و دبيزش،1387-15000 ریال

1044- گاهشماري چند در اطلاع رساني وارتباطات : نگاهي به برخي از تحولات کتاب ، کتابداري ، ارتباطات و اطلاع رساني در تاريخ ايران و جهان ،پرويز راسخ نيا،خانه کتاب ،1380-35000 ریال

1045- گذري بر کتابخانه هاي مازندران،عيسي محمدي و ديگران،کتابدار،1389-30000 ریال

1046- گزارش شکارهای ناصرالدین شاه،فاطمه قاضیها،کتابدار،1390-0 ریال

1047- گزيده تاريخ ادبيات ايران از کهنترين دوران تا امروز،دکتر مسعود گلزاري و حميد رضا ناظمي،نشر کتابدار،1388-40000 ریال

1048- گزيده مقالات ايفلا ۲۰۰۰،اجلاس سالانه ايفلا،کتابخانه ملي ايران،1381-20000 ریال

1049- گزيده مقالات ايفلا ۲۰۰۱(بوستون، ۲۵-۱۶ اوت ۲۰۰۱)،.، کتابخانه ملي ايران،1383-30000 ریال

1050- گزيده مقالات ايفلا ۲۰۰۲(گلاسکو؛۱۸-۲۴اوت)،.،کتابخانه ملي ايران،1383-28000 ریال

1051- گزيده مقالات ايفلا ۲۰۰۳ (برلين: ۱-۹ اوت ۲۰۰۳)،.،کتابخانه ملي ايران،1384-32000 ریال

1052- گزيده مقالات ايفلا ۲۰۰۴ (۲۲-۲۷ اوت ۲۰۰۴)،زير نظر فريبرز خسروي،سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،1386-32000 ریال

1053- گزيده مقالات ايفلا ۲۰۰۵(اسلو۱۴-۱۸ اوت۲۰۰۵)،زير نظر دکتر خسروي-کتابخانه ملي،کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1387-35000 ریال

1054- گزيده مقالات ايفلا ۹۴ ( کوبا: ۲۱-۲۷ اوت ۱۹۹۴) ،.،کتابخانه ملي ايران،1374-6000 ریال

1055- گزيده مقالات ايفلا ۹۵( ترکيه :۲۰ -۲۶ اوت ۱۹۹۵) ،.،کتابخانه ملي ايران،1375-8000 ریال

1056- گزيده مقالات ايفلا ۹۶ (چين : ۲۵-۳۱ اوت۱۹۹۶) ،.،کتابخانه ملي ايران،1376-8000 ریال

1057- گزيده مقالات ايفلا ۹۷( دانمارک : ۳۱ اوت - ۵ سپتامبر ۱۹۹۷) ،.،کتابخانه ملي ايران،1378-16000 ریال

1058- گزيده مقالات ايفلا۹۸ ( آمستردام : ۱۶-۲۱ اوت ۱۹۹۸)،،کتابخانه ملي ايران،1379-14000 ریال

1059- گزيده مقالات ايفلا۹۹ (بانکوک : ۲۰-۲۸ اوت ۱۹۹۹)،،کتابخانه ملي ايران،1380-16000 ریال

1060- گسترش مجموعه هاي اسلامي در کتابخانه هاي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي ،استفن روهن ،آستان قدس رضوي ،1380-22500 ریال

1061- گفتارهايي در باب کتابخانه ديجيتالي،۰ترجمه و تدوين: فاطمه نبوي،کتابدار،1387-25000 ریال

1062- گلستان همراه با شرح واژه هاي دشوار،شرح از حميدرضا ناظمي راد،کتابدار،1390-80000 ریال

1063- گلوگاههاي پژوهش در علوم اجتماعي ،محمد حسين دياني،انتشارات کتابخانه رايانه اي،1386-25000 ریال

1064- گنجينه هاي دست نويس هاي فارسي در ايران،دکتر هادي شريفي،نشر فهرستگان و کتابخانه موزه و مرکز اسنادمجلس ،1379-18000 ریال

1065- گنجینه اسلام،فیلیپ بامبرو،کتابدار،1390-80000 ریال

1066- گوهر ماندگار: زندگينامه، شرح فعاليت ها و آثار دکتر رحمت ا... فتاحي،انجمن کتابداري شاخه خراسان،نشر چاپار،1388-60000 ریال

1067- گياهان در محيط هاي تنش زا،سيدعباس ميرجليلي ،انتشارات نوربخش ،1384-25000 ریال

1068- یادگیری الکترونیکی؛ از تئوری تا عمل،اندرسون، تری؛ الومی، فتی،موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند،1384-32000 ریال

1069- CD لغت نامه دهخدا( گنجينه جامع و منحصر به فرد لغت و ادب فارسي)،دهخدا،دهخدا،1388-150000 ریال

1070- Endnote x4: راهنمای استفاده،سپیده علی بیک، محمد رضا علی بیک،کتابدار،1390-40000 ریال

1071- z390.50در سيستم هاي کتابخانه اي و جعبه ابزار z390.50،امان الله قنبري پور،سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران: کتابدار،1387-30000 ریال

1072- The World of learning (سه جلدي)،.،.،1385-2200000 ریال

 

 فهرست تازه های كتاب

 

نام كتاب

نويسنده/ مترجم

سال انتشار

مبلغ به ريال

خدمات اطلاع رسانی در کتابخانه های دانشگاهی

دکتر فرنوش عظیمی خبازان

1390

50000

کاربردهای پایگاه اطلاعاتی جی.سی.آر در مطالعات موردی علم سنجی

دکتر شریف مقدم و همکاران

1390

110000

نرم افزارهای کتابخانه ای در ایران

دکتر محسن حاجی زین العابدینی، فاطمه پازوکی، سیروس داودزاده

1390

95000

همگرایی رایانش ابری و معماری خدمت گرا

بابک اختر، وحید اسکویی،دکتر حسن زاده

1390

70000

شیوه های ارئه نوشتاری  و گفتاری

دکتر روحانی

1385-90

12000

خود آموز کاربردی مراحل کلیدی تحقیق

دکتر فلاور جانی

1390

35000

کتابشناسی مطالعه

دکتر اشرفی و خانم کاظم پور

1390

30000

منابع اطلاعاتی در حوزهء علوم پزشکی و سلامت

دکتر حسن زاده و خانم نویدی

1390

70000

امنیت اطلاعات از آگاهی تا آموزش

دکتر حسن زاده و خانم جهانگیری

1390

60000

قلمروهای نو در بازیابی اطلاعات جلد سوم

دکتر علی حسین قاسمی

1390

60000

کتابخانه های دیجیتال: مبادله اطلاعات

دکتر مهدی علیپور حافظی

1390

46000

سواد اطلاعاتی در مدارس

وحیده کاشی نهنجی

1390

40000

آشنایی  با چند رسانه ای ها و منابع دیداری و شنیداری

مژده سلاجقه

1390

50000

اسنادی از تاراج کتابخانه سلطنتی

فاطمه قاضیا

1390

120000

گزیده مقالات ایفلا 2010 کتابخانه های عمومی

حسین مختاری معمار

1390

65000

شیوه عملی مقاله نویسی

خلیل میرزایی

1390

100000

ارتباطات کامپیوتر- واسط تعاملات اجتماعی و اینترنت

ترجمه سرو ناز تربتب

1390

80000

مقدمه ای بر ابررسانی

دکتر شعبان رضا قربانی

1390

75000

چگونه یک تحقیق مروری انجام دهیم؟

پوریا صرامی فروشانی و فرزین علی پور گراوند

1390

70000

مبانی روش تحقیق:تدارک مقاله های تحقیقی و پایان نامه های دانشجویی

دکتر علیرضا مهاجری

1390

55000

 

فرهنگ جامع کتابداری و اطلاع رسانی

حسین مختاری معمار

1390

150000

دستورنامه مدیریت اسناد الکترونیکی برای آرشیوداران

شورای جهانی آرشیو؛ ترجمه فاطمه زارع زاده

1390

52000

سنجش کیفی ارزیابی عملکرد کتابخانه ها. ویرایش دوم بازنگری کلی

رزیتا پل و پیتر تی بوی خورست. ترجمه عبدالله نجفی

1390

80000

راهبردهایی برای کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی

دکتر جعفر مهراد و دکتر محمد حسن زاده

1390

18000

دنیای مجازی: امکانات، قوانین، روشها و ابزارهای ارزیابی

اعظم نجفقلی نژاد، محمد حسن زاده و علی صادق زاده وایقان

1390

70000

مبانی و اصول مدیریت کیفیت در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

زهرا کشتکار، احمد شعبانی و سیدعلی سیادت

1390

35000

مجموعه شعر وقتی که نیستی گریه را بهانه می کنم

رضا عبداللهی

1390

30000

جستاری در شاهنامه فردوسی

دکتر بهمن سیدنظری

1390

70000

مجموعه شعر واژگانی چشم به راه اضطراب اند

غلامرضا پیروز

1390

25000

مجموعه شعر غزل هایی سپید مرا سروده اند

غلامرضا پیروز

1390

25000

کتابخانه های عمومی و مدارس

تاتالی ریف زیارنیک؛ ترجمه مهرداد نیکنام

1390

60000

نخستین ها در علوم کتابداری و اطلاع رسانی

ایوب بهنام

1390

80000

نظامه های بازیابی اطلاعات متنی

دکتر نجلا حریری

1390

150000

استادان و نا استادانم

عبدالحسین آذرنگ

1390

35000

واژه پرداز ورد 2010 مرجع کامل و آموزش گام به گام و...

علی اکبر سرپرست و خانم حسینی

1390

180000

گزیده مقالات ایفلا 2007- دوربان، آفریقای جنوبی، 19-23 اوت 2007

به کوشش دکتر رضاخانی پور؛ زیرنظر دکتر فریبرز خسروی

1390

130000

فهرستنویسی و رده بندی منابع اطلاعاتی

دکتر زهیر حیاتی، طاهره جوکار

1390

150000

از اطلاعات تا دانش: چالش ها و رهیافت ها

دکتر رحمت الله فتاحی

1390

100000

کارآموزی در کتابداری و اطلاع رسانی

نصرت ریاحی نیا، عاصفه عاصمی

1390

35000

بازاندیشی در فرهنگ و رسانه

روح الله احمدزاده کرمانی

1390

80000

سیستم های اطلاعاتی

عاصفه عاصمی، عادله عاصمی

1390

30000

اصول فناوری اطلاعات

داود رمضانی

1390

40000

اجرای اف آر بی آر در کتابخانه ها

یین زانگ، آتنا سالابا

1390

50000

دستنامه نرم افزار هیست سایت، ابزار مدیریت استناد

تهیه و گردآوری کمیته پژوهش چهارمین دوره اتحادیه ادکا. ترجمه الهه حسینی

1390

15000

استاندارد ساختمان و تجهیزات کتابخانه با محوریت معلولین

دکتر فاطمه زندیان، دکتر فرهنگ فرخی، ناهید بیات بداقی

1390

60000

مقدمه ای بر وب سنجی (شیوه های مطالعه کمی وب برای علوم اجتماعی)

نوشته مایکل تلوال. ترجمه دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی. با همکاری عباس رجبی

1390

35000

اطلس قاچ شناسی (قارچ های آسیب رسان به منابع آرشیوی و کتابخانه ای)

نگار رئیس نیا

1389

85000

اقتصاد دانش

ویراسته دیوید رونی، گرگ هرن و آبراهام نینان؛ ترجمه محمد حسن زاده، مصطفی احمدی و سیامک محبوب

1389

54000

زبان انگلیسی عمومی ویژه آزمون دکتری نیمه متمرکز، کارشناسی ارشد و تافل

آرش دیانی، لیلا حسینی فرح آبادی

1390

100000

ساخت کاغذ و فرایند چاپ

مهدی منظورالاجداد باهمکاری رضا ربیعی

1390

74000

نرم افزارهای کد منبع باز کتابداری و اطلاع رسانی

علی اصغر شریفی نیا، فرشته سپهر

1390

50000

راهنمای استفاده از endnote x4.0.1

سپیده علی بیک، محمدرضا علی بیک

1390

50000

مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

دکتر حیاتی/فاطمه جمشیدی

1390

120000

کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی

ایرج افشار

1390

70000

معرفت شناسی علم سنجی

دکتر غلامرضا حیدری

1390

48000

کتابداران دانشگاهی ایران

دکتر شریفی مقدم

1390

120000

در جست جوی معنا

دکتر نرگس نشاط

1390

60000

روشهای پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی

کومار-رهادوست

1390

70000

تاریخ تمدن

آذرنگ

1390

100000

آشنایی با مبانی آر دی ای (توصیف و دسترسی منبع)

دکتر گیلوری

1390

70000

پایان نامه و رساله دانشگاهی پژوهش، نگارش و دفاع

دکتر غلامرضا فدایی عراقی

1390

27000

راهنمای استفاده از سرعنوان  موضوعی کنگره

فیروزان زهادی

1389

40000

تکنولوژی چاپ

اسدا... اخیان

1390

120000

گنجینه اسلامی

دکتر گلزاری و خانم وزیرپور

1390

80000

مشارکت والدین در موفقیت فرزندان(راهنمای عملی)

سید مهدی حسینی، پرشنگ محمدنژاد

1390

1390

آینده کتاب در عصر دیجیتال

ترجمه فاطمه باجی و سمیه شریفی

1390

45000

سواد اطلاعاتی آموزش و یادگیری

عاصفه عاصمی و دکتر ریاحی نیا

1390

80000

وبلاگ ارزیابی و رتبه بندی

مریم پاکدامن، دکتر امیر غائبی،اصنافی

1390

20000

آموزش آفیس 2010

علی اکبر سرپرست و بی بی رقیه حسینی

1390

70000

ماخذ شناسی کتابهای چاپ سنگی و سربی

علی بوذری و محمد آزادی

1390

30000

ارزیابی نیازهای اطلاعاتی (ابزارها، فنون و مفاهیم در عصر اینترنت)

نورا... نصراللهی

1390

40000

جرم واژه ( کشف جرم از طریق زبان شناسی حقوقی

سیروس عزیزی و نگار مومنی

1390

70000

یار مهربان

رابعه حاجبی

1390

25000

نمایه سازی و چکیده نویسی کاربردها و ...(مجموعه مقالات)

دکتر رویا برادر و زهره احمدی فر

1390

70000

کاربرد آمار در پژوهشهای پزشکی و پیراپزشکی

دکتر هویدا

1390

170000

کاربرد آمار در پژوههاش بازرگانی و اقتصادی

دکتر هویدا

1390

170000

جستارهای بازیابی اطلاعات بین- زبانی

سارا کلینی-محمد رضا قانع- حمید علیزاده

1390

25000

سرطان پیشرفته (چیزی را الان باید بدانید)

دکتر گیتی حاجبی

1390

25000

 

یادگیری الکترونیکی و کتابخانه دیجیتال

مترجم اکبر مجیدی

1390

65000

فناوری اطلاعات و ارتباطات اصول و کاربرد

ربابه فرهادی

1390

60000

پورتال کتابخانه دیجیتال پارس آذرخش

پارس آذرخش

1390

50000

طراحی فضای داخلی کتابخانه

نصرت ریاحی نیا، اعظم اتحادی

1389

25000

اخلاق پژوهش و نگارش

نرگس خالقی

1390

40000

مدیریت مآخذ فارسی با اندنوت X4

ابوذر رمضانی و ابوالفضل رمضانی

1390

25000

نمایه سازی ماشینی

شهرزاد نیاکان

1390

30000

خرید ائتلافی منابع علمی

محمدرضا علی بیگ، منصوره امرچی

1390

20000

نشانه مولف فارسی( جدول سه رقمی مبتنی بر کاتر- سرن برن

امیر مسعود نیکبخت جم

1390

45000

درسنامه جامع کتابداری و اطلاع رسانی(با تاکید بر بانک های اطلاعاتی پزشکی)

کمال ابراهیمی و همکاران

1390

100000

رده  PJA ادبیات عربی (براساس رده بندی کتابخانه کنگره)ویراست دوم

باسمه رضایی

1390

100000

 

فرهنگ گفته های الهام بخش (فارسی –انگلیسی)

نازنین بنی اسدی

1390

80000

سرگذشت کتابخانه ها در ایران

مرتضی محمد نیا

1390

50000

نرم افزار کد منبع باز کتابداری واطلاع رسانی

علی اصغر شریفی نیا و دکتر سپهر

1390

50000

درآمدی بر سنجش عملکرد

محمود خسرو جردی

1390

50000

طراحی کتابخانه اصول ومبانی معماری داخلی کتابخانه

نشر هنر معماری غرب

1389

180000

مبانی و الگوی ذخیره و سازماندهی اطلاعات پروژه های فنی و عمرانی

مریم نظری، فرهاد شیرانی

1390

25000

مدل تعالی موسسه های پژوهشی

مرتضی روغنی و حسین زاده و مهزناز حیدری

1390

60000

 

 

 

   

Copyright ® 2011 ICSICO

خبرنامه     تازه ها     پیوندها     نمایندگی ها     سایر خدمات    

comprar kamagra cialis generico cialis sin receta cialis sin receta kamagra 100mg cialis generico kamagra oral jelly viagra generico levitra generico Generico cialis levitra precio viagra generico cialis 20 mg viagra online viagra online viagra originale cialis senza ricetta viagra prezzo viagra generico kamagra italia